WYBRANE ASPEKTY RYZYKA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA

Jacek Woźniak, Wioletta Wereda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.053

Abstrakt


Ryzyko zaczyna być współcześnie postrzegane jako jedno z podstawowych kryteriów doskonalenia organizacji – związane jest bowiem nie tylko ze źródłami zagrożeń (strat), ale również szans (korzyści). Współczesne organizacje, dążąc do doskonalenia swojego funkcjonowania, mogą wykorzystywać potencjał czynników ryzyka (szans i zagrożeń). Dzięki temu mogą zmieniać swoje modele biznesowe oraz kształtować granice swojej działalności (przestrzenne i informacyjne).
Użytecznym sposobem do włączania ryzyka i zarządzania ryzykiem w procesy doskonalenia organizacji jest podejście systemowe, eksponujące różne klasy procesów, zasobów, interesariuszy oraz celów w organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym. Celem artykułu jest identyfikacja i specyfikacja zasad percepcji ryzyka, a także mechanizmów zarządzania ryzykiem w wybranych, współczesnych modelach działania organizacji. Rozważania dotyczą modeli organizacji uczącej
się, zwinnej i inteligentnej.


Słowa kluczowe


ryzyko; organizacja; podejście systemowe; model biznesowy; granice organizacji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Board J., (2011), Understanding risk, “Governance”, No. 204, May.

Brdulak H., Gołębiowski T., (2003), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej [in] H. Brdulak, T. Gołębiowski (eds.), Wspólna Europa, innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warsaw.

Buehler K., Freeman A., Hulme R., (2008), Owning the Right Risks, “Harvard Business Review”, September.

Cabała P., (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Cooper D.F. et al., (2005), Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements, John Wiley & Sons, Chichester.

Cyfert S., (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Domańska-Szaruga B., (2016), Kultura zarządzania ryzykiem [in:] Skrzypek E. (ed.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie informacyjnym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Escher I., (2012), Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria Zarządzanie”, No. 407 (XXXIX).

Gomółka Z., (2000), Cybernetyka w zarządzaniu. Agencja Wydawnicza PLACET, Warsaw.

Hillson D.A., (1997), Towards a Risk Maturity Model, “The International Journal of Project & Business Risk Management”, Vol. 1, No. 1, Spring.

Hopkin P., (2010), Fundamentals of Risk Management: Understanding, evaluating and implementing effective risk management, Kogan Page Limited, London – Philadelphia – New Delhi.

Hopkinson M., (2011), The Project Risk Maturity Model: Measuring and Improving Risk Management Capability, Gower Publishing Limited, Farnham, Surrey.

http://www.crmnext.com/white_papers/profiting-from-customer-lifecycle-value/ [05.06.2015].

ISO, (2009), ISO 31000:2009(en): Risk management – Principles and guidelines.

Jabłoński A., (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, No. 2(31).

Jamka B., (2011), Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, „Master of Business Administration”, No. 19(6).

Kasiewicz S., Rogowski W., (2006), Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, No. 1.

Katz D., Kahn R., (1978), The Social Psychology of Organizing, Wiley, New York.

Kicia M., (2011), Zarządzanie ryzykiem – kluczowa kompetencja współczesnego przedsiębiorstwa [in:] Kurkliński L. (ed.), Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe, Biuro Informacji Kredytowej, Warsaw.

Liczmańska K., Kuczyńska M., (2016), Wartości dla klienta jako główny element modelu biznesu linii lotniczych Ryanair, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria Zarządzanie”, No. 3 (XLIII).

Łunarski J., (2010), Inżynieria systemów i analiza systemowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Mader S., (2011), Risk: A Four-Letter Word No More, “Directorship”, National Association of Corporate Directors, April/May.

McNally J.S., (2015), Risk. Leverage it. Control it. Win!, “Pennsylvania CPA Journal”, Winter.

Murphy D., (2008), Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management, Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton.

Obłój K., (2010), Pasja i dyscyplina strategii, MT Biznes, Warsaw.

Piekarczyk A., Zimniewicz K., (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.

Sage A.P., Rouse W.B., (2009), An Introduction to Systems Engineering and Systems Management [in:] Sage A.P., Rouse W.B. (eds.), Handbook of Systems Engineering and Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.

Sienkiewicz P., (1988), Inżynieria systemów kierowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.

Silver N., (2014), The Signal and the Noise: Why So Many Predictions fail – but Some Don’t, Helion, Gliwice.

Simiński P., Domańska-Szaruga B., (2016), Identyfikacja i analiza ryzyka operacyjnego w procesie planowania systemu zarządzania ryzykiem na przykładzie instytutu badawczego [in:] Wawak T. (ed.), Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Skrzypek E., (2015), Zarządzanie ryzykiem w ciągłości działania [in:] Skrzypek E. (ed.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Tomaszewski Ł., Zaskórski P., (2013), Strategia zarządzania logistyką w aspekcie bezpieczeństwa systemowego, „Systemy Logistyczne Wojsk”, No. 39.

Trzeciak M., Spałek S., (2015), Znaczenie interesariuszy w zarządzaniu ryzykiem w fazie planowania projektu, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska, No. 86.

Waściński T., Krasiński P., (2010), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – elementy systematyki i identyfikacji [in:] Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (eds.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warsaw.

Wereda W., Woźniak J., (2015), Risk criterion in the “agile” organization, “Modern Management Systems”, No. 10.

Whyntie P., (2012), Strategic risk management – the neglected element of ERM?, “Keeping good companies”, October.

Wiśniewski A.K., (2017), Konstrukcja modeli biznesu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria Zarządzanie”, No. 2 (XLIV).

Woźniak J., (2015a), Kryterium bezpieczeństwa organizacji [in:] Woźniak J. (ed.), Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno- decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warsaw.

Woźniak J., (2015b), Procesy prognozowania w kreowaniu bezpieczeństwa organizacji [in:] Woźniak J. (ed.), Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warsaw.

Zaskórski P., (2008), Systemowe aspekty zarządzania bezpieczeństwem organizacji, „Modern Management Systems”, No. 3.

Zaskórski P., (2012), Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warsaw.

Zaskórski P., (2014), Współczesna organizacja jako system w systemie i nad systemem [in:] Piotrkowski K., Wojciechowski Z. (eds.), Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warsaw.

Zawiła-Niedźwiecki J., (2013), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism