REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH

Anna Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.049

Abstrakt


Zgodnie z modelem FCB reklama kosmetyków luksusowych powinna opierać się na argumentacji emocjonalnej. Argumentacja w reklamie jest zależna od motywów, jakimi kieruje się konsument przy zakupie danego produktu. W tym wypadku R. Vaughn zakładał, że człowiek kieruje się potrzebą prestiżu i wyrażenia swojej osobowości. Tymczasem praktyka gospodarcza dokonała weryfikacji tak założeń siatki FCB, jak i wielu innych modeli reklamowych. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu różnych modeli oddziaływania reklamowego i zaproponowano autorskie podejście do reklamy kosmetyków jako dóbr luksusowych. Głównym celem badawczym jest wskazanie na warunki decydujące o kreacji reklamowej w przypadku kosmetyków luksusowych.


Słowa kluczowe


reklama; perswazja; konsument; cele reklamowe; dobra luksusowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk P., Roman, M. (2015). Innowacje w przemyśle dóbr luksusowych–możliwości kreacji i implementacji w Polsce. W: Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Bagwell B.D., Bernheim L.S. (1996). Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption, American Economic Review, 86(3).

Berger D. (1981). A Retrospective: FCB Recall Study. Advertising Age. October 26.

Bettman J.R. (1993). A functional analysis of the role of overall evaluation of alternatives in choice processes. In: A. A. Mitchell (ed.). Advances in consumer research. Ann Arbor: Association for Consumer Research, vol. 9.

Bovée C.L., Avens W.F. (1993). Contemporary Advertising. Homewood Ill.: Irwin.

Böhner G., Wänke M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP.

Dryl W., Dziadkiewicz A. (2014). Wpływ designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych. Zarządzanie i Finanse, 2.

Garbarski L. (1998). Zachowania nabywców. Warszawa: PWE.

Grzesiuk, A. (2015). Strategie działania przedsiębiorstw na rynku produktów luksusowych. Wybrane aspekty. Handel Wewnętrzny, 4 (357).

Heine K., Sikora T. (2012). Pojęcie marki luksusowej. 2 edycja, http://www.conceptofluxurybrand.com.

Hansen F. (1981). Hemispheral Lateralization: Implications for Understanding Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 8(1).

Holbrook M.B. (1978). Beyond Attitude Structure: Toward the Informational Determinants of Attitude. Journal of Marketing Research, 15. 545-556.

Holbrook M.B. (1983). Product imagery and the illusion of reality: Some insights from consumer esthetics. In: R. R Bagozzi & A, M. Tyboul (ed.). Advances in consumer research, Ann Ardor: Association for Consumer Research, vol. 10.

Holbrook M.B., O'Shaughnessy J. (1984). The Role of Emotion in Advertising, Psychology&Marketing, 1(2).

Kall J. (1994). Reklama. Warszawa: PWE.

Kozłowska, A. (2016). Cele reklamowe. Weryfikacja założeń. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, 43(2).

Kozłowska, A. (2013). FCB: weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego. Marketing i Rynek, 20(4).

Kozłowska A. (2015). Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką. Marketing i Rynek, (7).

Kozłowska A. (2011). Reklama. Techniki perswazyjne. Warszawa: OW SGH.

Kozłowska A. (2012). Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne. W: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, red. A. Kozłowska, WSP, Warszawa.

Kozłowska A., Wiśniewska A.M. (2013). Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką. W: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A.M. Wiśniewska, Warszawa: WSP.

Liczmańska, K. (2013). Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej, „Roczniki Ekonomiczne” Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (6).

Maciejewski G. (2008) Rodzaje ryzyka a dylematy konsumentów dotyczące nabywanych produktów. W: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy. red. J. Kall, B. Sojkin, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Malewicz J., Świnarska E. (2015). Zastosowanie technik multimedialnych w kampaniach promocyjnych kosmetyków luksusowych. W: Multimedia design. Metody, techniki i narzędzia. red. M. Chrząścik, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.

Newerli-Guz J. (2012). Produkty kosmetyczne jako produkty luksusowe. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 72.

Nowacki R. (2005), Reklama (podręcznik). Warszawa: Difin.

Obuchowski K. (1995). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 1995.

Plażyk, K. (2015). Funkcjonowanie rynku dóbr luksusowych w Polsce. Studia Ekonomiczne, 231, 80-100.

Puto C.P., Wells W. D. (1984). Informational and transformational advertising: The differential effects of time. In: T C. Kinnear (ed.). Advances in consumer research. Ann Arbor: Association for Consumer Research, vol.11.

Reed P.R., Ewing M. (2004). How advertising works: Alternative Situational and Attitudinal Explanations. Marketing Theory, 4(1/2).

Rossiter J.R., Percy L., Donovan R.J. (1991). A Better Advertising Planning Grid. Journal of Advertising Research, October/November.

Rossiter J.R., L. Percy (1997), Advertising Communication and Promotion Management, McGraw-Hill, New York.

Rossiter J.R., Percy, L. (1985). Advertising communication models. ACR North American Advances. Vol. 12.

Shimp T.A. (1981). Attitudes Toward the Ad as a Mediator of Consumer Brand Choice. Journal of Advertising. 10 (2).

Vaughn R. (1980). How Advertising Works: A Planning Model. Journal of Advertising Research, 20 (5).

Vaughn R. (1986). How Advertising Works: A Planning Model Revisited. Journal of Advertising Research, 26.

Wells W.D. (1980). How Advertising Works. Chicago: Needham Harper Worldwide.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism