ROLA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Pamela Zakobielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.041

Abstrakt


Celem opracowania jest wykazanie wpływu zaangażowania pracowniczego na rozwój organizacji. W artykule wyjaśniono różnice znaczeniowe między poszczególnymi wymiarami zaangażowania. Przedstawiono także cechy zaangażowanego pracownika, mające wpływ na poziom wyników organizacji. W ostatniej części opracowania zaprezentowano wyniki badań Instytutu Gallupa, przedstawiające poziom zaangażowania pracowników w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 


Słowa kluczowe


rola zaangażowania pracowników w organizację

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Ayres K.E. (2006), Engagement is Not Enough, Advantage Media Group, Charlestone.

Becker T.E, Billings R.S. (1993), Profiles of Commitments An Empirical Test, Journal of Organizational Behaviour, vol 7.

Bushoff Ch, Mels G. (2017), The impact of Multiple Commitments on Intention to Resign: An Empirical Assestment, British Journal of Managanemt, No. 11.

Cook S. (2008), The Essentical Guide to Employee Engagement, Kogan Page, London – Philadelphia.

Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.

Lindgren M. (2012), 21st Century Management. Leadership and Innovation In the Thought Economy, Palgrave Macmillan, Londyn.

Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Kulikowski K., Madej M, Zaangażowanie w pracę – problem z pomiarem, Problemy Zarządzania 2014/12/1 (45).

Porter J.L. Steers R.M., Modway R.T. Boulian R.T., (1974) Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover among PsychiatricTechnicians, Journal of Applied Psychology, vol. 59-60.

Robinson D., Perryman S., Hayday S., The Drivers of Employee Engagement Report, Institute for Employment Studies, Brighton, 2004.

Saks A.M. Antecedents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, vol. 7.

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6256,oocenie-ryzyka-zawodowego-informacja-wprowadzajaca.html [10.03.2017].

http://www.hrmpartners.pl/docs/srtyku%82y/4-zarz%C4%85dzanie-zaanga%C5%BCowaniempracownik%C3%B3w.pdf [10.03.2017].

Employee Engagement Higher at Double-Digit Growth Companies, Hewitt Associates Lincolnshire, III, 2004.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism