POLITYKA JAKOŚCI „MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH” SP. Z O.O. W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

Edyta Świnarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.037

Abstrakt


W obecnych czasach jakość usług coraz częściej jest kwestią zwiększonego zainteresowania. Usługodawców ciekawią i intrygują wyznaczniki, jakimi kierują się ich klienci oraz kryteria ocen, którymi kierują się przy wyborze odpowiedniej dla nich oferty. Stale dążą do doskonalenia i poprawy jakości, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania konsumentów i zyskać przy tym jak największą przewagę konkurencyjną na danym rynku. Teraźniejsi klienci, z kolei są z pewnością o wiele bardziej świadomi i wyedukowani niż kiedyś. Mają coraz większe oczekiwania odnośnie jakości i świadczonych usług.

W dobie globalizacji i silnego rozwoju przedsiębiorczego, zarówno w Polsce jak i na świecie, coraz ważniejsze dla organizacji staje się nie tylko odpowiednie sformułowanie i wdrażanie działań stale podnoszących jakość oferowanych usług, ale także tych podejmowanych przez firmy w celu budowania zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa pozyskiwanych klientów. Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie wzajemnych zależności między oferowanymi usługami, a zaspokojeniem potrzeb i poczuciem bezpieczeństwa pacjentów.


Słowa kluczowe


zarządzanie jakością; usługa medyczna; bezpieczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ansell T., (1997), Zarządzanie jakością w sferze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa.

Bronakowski H., (2003), Rynek i nowy marketing, Wyższa Szkoła Zarządzania I Finansów w Białymstoku, Białystok.

Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J., (2008), Servive Management, Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill International Edition.

Gwizdak T., (2008), Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu, „Problemy pielęgniarstwa”, tom 16, zeszyt nr 1, Gdańsk.

Hernas Por. A., Gajda L., (2006), Systemy Zarządzania Jakością w organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice.

Hollins B., Shinkins S., (2006), Managing Service Operations: Design and Implementation, SAGE publications, Thou- sand Oaks.

http://iso-norma.pl/system-zarzadzania-jakoscia-iso/polityka-jakosci [04.08.2017r.].

http://www.inwestplan.pl/index.php?go=44 [04.08.2017r.].

Kochen M., (1996), Medycyna Rodzinna, Niżankowski R (red.), Windak A., PZWL, wyd. I polskie, Warszawa.

Komisja Europejska, Projekty wspierane ze środków UE promujące bezpieczną i skuteczną opiekę zdrowotną, Unia Europejska, 2014.

Kotler Ph., (1999), Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.

Kozar−Podkowa A., Kozar P., Czuryszkiewicz W., (2001), Jak badać poziom satysfakcji pacjentów, Służba Zdrowia, 78–79 (3073–3074).

Krot K., (2008), Jakość i marketing usług medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Lange O., (1959), Ekonomia polityczna, tom 1, Warszawa.

Lisowski J.L., (1999), Określić satysfakcje klienta, „Marketing w praktyce”, nr 5, Warszawa.

Mała encyklopedia ekonomiczna, (1962), PWE, Warszawa.

Murkowski M., Nowacki W., Koronkiewicz A., (1996), Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Szkolnictwa, Warszawa.

Rogoziński K., (2005), Jakość usług w horyzoncie aksjologicznym, Problemy Jakości, nr 1, Warszawa.

Sneszycka I., (1997), Koncepcja marketingowa w działalności organizacji wspierających zdrowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Tomasik T., Windak A., Król Z., Jacobs M., (1996), Wprowadzenie do procesów poprawy jakości w medycynie rodzinnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne, Kraków.

Toruński J., (2009), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wyd. II, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce.

Toruński J., (2011), Zarządzanie Jakością świadczenia usług doradczych na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce.

Toruński J., (2012), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Monografie Nr 131, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 3 i 4.

Wewnętrzne materiały Wojewódzkiego Szpitala Mazowieckiego Sp. z.o.o. w Siedlcach

Zeller P., W. Kapala, (2004), Miejsce klienta w procesie oceny jakości usług medycznych, „Problemy Jakości”, nr 1, Warszawa.

Zieliński G., (2012), Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 3/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism