KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI BRANŻY TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA

Katarzyna Agnieszka Turoń, Piotr Czech

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.034

Abstrakt


Praca została poświęcona tematyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) w nawiązaniu do zarządzania przedsiębiorstwami branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Autorzy dokonali przeglądu i charakterystyki możliwych form zarządzania w myśl idei CSR, a następnie odnieśli je do organizacji reprezentujących arenę TSL. Ponadto, autorzy przeprowadzili analizę źródeł zastanych (20. i 21. Rankingu Firm TSL Dziennika Gazety Prawnej), na podstawie której starali się określić poziom zaangażowania branży w działania na rzecz CSR.


Słowa kluczowe


społeczna odpowiedzialność biznesu; zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu; CSR; problemy transportowe; branża TSL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerwonka M., (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Dziennik Gazeta Prawna, (2014), 20. Edycja Rankingu Firm TSL, dostęp: http://g8.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2229000/2229605-tsl-nowy.pdf z dnia 20.04.2017

Dziennik Gazeta Prawna, (2015), 21. Edycja Rankingu Firm TSL., dostęp: http://g5.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2591000/2591057-dgp-2016-06-27-21-edycja-rankingu-firm-tsl.pdf z dnia 20.04.2017

Golba D., Turoń K., Czech P., (2016), Różnorodność jako szansa i wyzwanie współczesnych organizacji branży TSL, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport vol.90, Gliwice.

Gasparski W., (2003), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Jabłoński A., (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kisil A., (2013), Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kisperska-Moroń D., (2012), Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menadżerskich, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 6.

Lewandowski J., (2000), Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Korpus J., (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Corporate Social Responsibility in Poland: is there a place for value creation? [w:] Reichel J. (red), CSR Trends. Beyond Business as Usual, Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact), Łódź.

Rudnicka A., (2011), Zrównoważony rozwój w łańcuchach dostaw, Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Oeconomica 261, Łódź.

Stefańska M., (2010), Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zeszyt 135, Poznań.

Ślęzak-Gładzik I., (2013), Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, ‘Modern Management Review’ vol. XVIII, 20(2/2013).

Turoń K., (2016), Corporate Social Responsibility to employees: The best labour practices in transport and logistics companies, ‘Journal of Corporate Responsibility and Leadership’, vol. 3, iss.1.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism