DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE W POLSCE W LATACH 2000-2015 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Aleksandra Podwysocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.030

Abstrakt


Długotrwałe bezrobocie jest potwierdzeniem istnienia trwałej nierównowagi na rynku pracy. Skutkuje ujemnymi skutkami w sferze ekonomicznej, społecznej i indywidualnej. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w długotrwałym bezrobociu w Polsce, prezentacja i ocena na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2015. Do badań wykorzystano ogólnodostępne materiały statystyczne i elementy statystyki opisowej. Ponadto dokonano przeglądu literatury poświęconej zagadnieniom długotrwałego bezrobocia.


Słowa kluczowe


długotrwałe bezrobocie; dynamika zmian długotrwałego bezrobocia; skutki bezrobocia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerowicz-Szkutnik M., (2014), Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 181.

Banaszkiewicz D., Komorowska O., (2012), Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście, “Zarządzanie i Finanse”, nr 4.

Bartosik K., Mycielski J., (2016), Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce, “Bank i Kredyt”, nr 47(5).

Kostrzewska J., (2008), Analiza zmian wielości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 797.

Kostrzewski Sz., Worach-Kardas H., (2008), Zdrowotne i społeczno-ekonomiczne aspekty długotrwałego bezrobocia w środowisku wielkomiejskim, “Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 89(4).

Kucharski L., (2015), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2004-2013, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 210.

Maksim M., Wojdyło-Preisner M., (2015), Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce – perspektywa lokalna, “Gospodarka Narodowa”, nr 4(278).

Markowicz I., Bieszk-Stolorz B., Gdakowicz A., (2013), Statystyczna analiza długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim w latach 2007-2011, “Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 31.

Niedzielski E., Domańska L., (2005), Bezrobocie a rozwoj gospodarczy, “Polityka społeczna”, nr 5.

Noske M., (2012), Bezrobocie długotrwałe – próba diagnozy wybranych psychologicznych problemów znalezienia i utrzymania pracy, “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 19.

Stańko A., (2008), Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, “Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, nr 72.

Urbaniak B., (2016), W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia długookresowego w Unii Europejskiej, [w:] Przywojska J., Warwas I., Inowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVII, nr 4.

Woźniak M., (2010), Oblicza bezrobocia długotrwałego, “Polityka Społeczna”, nr 3.

Woźniak M., (2011), Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych, “Polityka Społeczna”, nr 10.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism