NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAG KONKURENCYJNYCH

Paweł Cegliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.029

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma na celu zwięzłe przedstawienie relacji między nieruchomościami przedsiębiorstw a jego potencjalnymi przewagami konkurencyjnymi. Zagadnienie to rzadko jest podejmowane w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego. Dotychczasowy, skromny dorobek nauki potwierdza jednak, że nieruchomość, po spełnieniu pewnych warunków, może stać się źródłem przewag konkurencyjnych i tym samym wpłynąć na wypracowanie ponadprzeciętnych wyników działalności przedsiębiorstwa. Analizy dokonano w oparciu o założenia zasobowego podejścia do strategii, zgodnie z którym nieruchomości pozostające we władaniu przedsiębiorstw są po prostu jednym z jego zasobów. Ich specyfika każe je jednak traktować z wyjątkową uwagą.

Słowa kluczowe


przewagi konkurencyjne; nieruchomości przedsiębiorstw; szkoła zasobowa; lokalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amit R., Schoemaker P.J.H., (1993), Strategic assets and organizational rents, “Strategic Management Journal”, Vol. 14, No. 1.

Andruszkiewicz K., (2007), Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Barney J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, Vol. 17, No. 1.

Cegliński P., (2016a), The use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises, “Marketing i Zarządzanie”, No. 5 (46).

Cegliński P., (2016b), Wartości organizacyjne jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie”, XLIII – Nr 1.

Cegliński P., (2016c), The concept of competitive advantages. Logic, sources and durability, “Journal of Positive Management”, Vol. 7, No. 4.

Englert J., (2001), The strategic alignment handbook: A Corporate Infrastructure Resource (CIR) management application guide, IDRC Foundation, Atlanta.

Flint G.F., (2000), What is the meaning of competitive advantage?, “Advances in Competitiveness Research”, Vol. 8, No. 1.

Haffer R., (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Haynes B.P., (2007), Office productivity: a shift from cost reduction to human contribution, “Facilities”, Vol. 25, Issue 11/12.

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl.

Jajuga K., Jajuga T., (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kenley R., Heywood C., Kuncoro M., Brackertz N., Pham N.T., (2007), Corporate real estate management as a source of competitive advantage, Proceedings of 13th Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) Conference.

Klein J., (2002), Beyond competitive advantage, “Strategic Change”, Vol. 11 No. 6.

Knego N., Petljak K., Vouk R., (2014), Location and layout as sources of competitive advantage of small retailers, “Economy & Business, Journal of International Scientific Publications”, Vol. 8.

Kucharska-Stasiak E. (red.), (2008), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lindholm A.-L., Gibler K.M., (2006), Measuring the added value of Corporate Real Estate management, Proceedings of 12th annual conference of the Pacific Rim Real Estate Society (PRRES), Auckland (NZ).

McEvily S.K., Das Sh., McCabe K., (2000), Avoiding competence substitution through knowledge sharing, “Academy of Management Review”, Vol. 25, No. 2.

Nourse H., Roulac E., (1993), Linking real estate decision to corporate strategy, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 8, Issue 4.

O'Mara M.A., (1999), Strategy and place: managing corporate real estate and facilities for competitive advantage, The Free Press, New York.

Porter M., (1985), Competitive advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press, New York.

Porter M., (1998), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance (with new introduction), New York: Free Press, New York.

Powell T.C., (2001), Competitive advantage: logical and philosophical considerations, “Strategic Management Journal”, Vol. 22, No. 9.

Radwański Z., Olejniczak A., (2013), Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.

Rolfe Judd, CBRE, (2016), Modern office standards Polska.Wytyczne do projektowania oraz opracowywania specyfikacji nowoczesnych budynków biurowych.

Roulac S.E., (2001), Corporate Property Strategy is Integral to Corporate Business Strategy, “Journal of Real Estate Research”, Vol. 22.

Rymarzak M., (2008), Formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, „Świat nieruchomości”, Nr 3 (65).

Rymarzak M., (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Singer B., Bossink B., Vande Putte H., (2007), Corporate real estate and competitive strategy, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 9, Issue 1.

Singer B., Vande Putte H., (2007), Corporate Real Estate and Competitive Advantage, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 9, Issue 1.

Skanska, Jones Lang LaSalle, (2015), BPO i Centra Usług Wspólnych. Pracownicy zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy. Atrybuty budynków biurowych jako przewaga konkurencyjna w walce o najlepszych pracowników.

Stankiewicz M.J., (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.

Szymańska A., Płaziak M., (2014), Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, Vol. 10.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

Wang H.-L., (2014), Theories for competitive advantage [w:] Hasan H. (red.), Being Practical with Theory: A Window into Business Research, Wollongong, Australia: THEORI.

Wernerfelt, B. (1995), The resource-based view of the firm: ten years after, “Strategic Management Journal”, Volume 16.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism