SYTUACJA OSÓB W WIEKU 50+ NA RYNKU PRACY W POLSCE

Marta Maier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.022

Abstrakt


Obecnie do najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce zaliczyć należy  starzenie się zasobów pracy. Wynika to z rosnącego odsetka osób starszych w populacji, będącego konsekwencją niskiego wskaźnika urodzeń oraz wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia.Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu zmian demograficznych na sytuację na rynku pracy pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 50+ oraz konsekwencji, jakie zmiany te powodują. Dodatkowo przedstawione zostaną czynniki determinujące sytuację osób starszych na rynku pracy, a także polityka rynku pracy względem tej grupy społecznej.

 


Słowa kluczowe


rynek pracy; zmiany demograficzne; starzenie się społeczeństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błaszczyk B., (2016), Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, Gerontologia Polska 2016.

Błędowski P., (2013), Aktywność zawodowa osób w starszym wieku. [w:] Kiełkowska M. (red.). Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Borowiec A., Rembiasz M., (2014), Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy, [w:] M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demogra cznych i rynkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

DzU z 2004 r., nr 99, poz.1001 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jóźwiak J., (2013), Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa.

MillwardBrown SMG/KRC, (2011), Raport z badań Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Warszawa.

Rembiasz M., (2013), Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy, [w:] Szczepański M., (red.), Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Rocznik demograficzny GUS, 2015.

Schimanek T., (2006), Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE, Warszawa.

Urbaniak B., (2014), Starsi pracownicy na rynku pracy, [w:] Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism