KONSTRUKCJA MODELI BIZNESU

Adam Krystian Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.020

Abstrakt


Pomimo zainteresowania badaczy tematyką modeli biznesu nie przyjęto jednomyślnie uznawanej definicji, a w związku z tym również ich konstrukcji. W artykule podjęto próbę analizy istniejących opracowań i na ich podstawie ustalenia efektywnej procedury konstrukcji modelu biznesu. W pierwszej części artykułu omówiono najpopularniejsze definicje modelu biznesu, jego własności i priorytety. Następnie dokonano analizy opracowań zawierających propozycje konstrukcji, ich rodzajów i specyfik. Na tej podstawie zaprezentowano własną procedurę konstrukcji modelu biznesu.


Słowa kluczowe


model biznesu; zarządzanie; przedsiębiorstwo; konstrukcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afuah, A., and Tucci, C., (2003), Internet Business Models and Strategies, Boston: McGraw-Hill.

Al-Debei M. M., Avison D., (2010), Developing a unified framework of the business model concept, European Journal of Information Systems, Vol. 19.

Amit R., Zott C., (2001), Value creation in e-business, „Strategic Management Journal”, issue 22.

Amit R., Zott Ch., (2012), Creating value through business model innova¬tion, MIT Sloan Review, vol. 53, no 3.

Applegate L.M. (2000), E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape, [w:] Applegate L.M., Gary Dickson W. (2000) Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers, red. Gerardine DeSanctis, Upper Saddle River, NJ Prentice Hall.

Baden-Fuller C., Haefliger S., (2013), Business Models and Technological Innovation, Long Range Planning, Vol. 46, No. 6.

Baden-Fuller C., Morgan, M. S., (2010), Business Models as Models. Long Range Planning, Vol. 43, No. 2-3.

Bieger T., Reinhold S., (2011), Das wertbasierte Geschäftsmodell. Ein aktualisierter Strukturierungsansatz, [w:] Bieger T., zu Knyphausen-Aufseß D., Krys Ch., (red.), Innovative Geschäftsmodelle, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.

Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., (1997), Cracking the Value Code: How Successful Businesses are Creating Wealth in the New Economy, Harper Collins Published New York.

Brzóska J. (2009), Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik naukowy”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 2 (6), Gliwice.

Chesborough H., Rosenbloom R., (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spinoff companies. “Industrial and Corporate Change”, No. 11.

Cyfert Sz., Krzakiewicz K., (2011), Wykorzystanie koncepcji modeli bizne¬su w zasobowej teorii firmy, [w:] Krupski R. (red.) Rozwój szkoły zasobowej zarzą¬dzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzy¬skiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Drzewiecki J., (2011), Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice, „Nauki o zarządzaniu. Management Science”, nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Falencikowski T., (2012), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Groth P., Nielsen Ch., (2015), Constructing a Business Model Taxonomy: Using statistical tools to generate a valid and reliable business model taxonomy, Journal of Business Models, Vol. 3, No. 1, s. 13.

Hamel G., (2000), Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston.

Hedman J., Kalling T., (2003), The business model concept: theoretical underpinnings and empirical illustrations, “European Journal of Information Systems”, No. 12.

Hempel, C.G., (1965), Fundamentals of taxonomy, and typological methods in the natural and social sciences, Aspects of Scientific Explanation. Macmillan, New York.

Kożuch B. (red.), (2013), Modele biznesowe, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.

Molodchik, E. (2014), Intangible-driven value creation: supporting and obstructing factors, Measuring Business Excellence nr 18(3).

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., (2005), Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept, Communications of AIS, vol. 15.

Rudny W., (2012), Model biznesu w procesie tworzenia wartości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Sadowski W., (1964), Teoria podejmowania decyzji: wstęp do badań operacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, dostęp elektroniczny: http://sjp.pwn.pl, [20.01.2017].

Szymańska E., (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 2.

Teece D.J. (2010): Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning, no. 43.

Widmer T., (2016), Assessing the strengths and limitations of Business Model Frameworks for Product Service Systems in the Circular Economy: Why Canvas and co. are not enough, praca dyplomowa, KTH School of Industrial Engineering And Management, Stockholm [https://www.researchgate.net/publication/304999135_Assessing_the_strengths_and_limitations_of_Business_Model_Frameworks_for_Product_Service_Systems_in_the_Circular_Economy_Why_Canvas_and_co_are_not_enough]

Wirtz, B.W., Schilke, O., Ullrich, S., (2010). Strategic development of business models: implications of the web 2.0 for creating value on the Internet. Long Range Planning 43 (2–3).

Wiśniewski A.K., (2016), Wartość w koncepcji modeli biznesu, Przedsiębiorstwo We Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, No. 4/2016 (19).

Zott C., Amit R., (2007). Business model design and the performance of entrepreneurial firms, Organization Science Vol. 18.

Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: an activity system perspective. Long Range Planning, 43(2).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism