ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ NA PRZYKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ BRANŻY HOTELARSKIEJ

Beata Czuba-Kulisińska, Karolina Gałązka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.016

Abstrakt


Obecnie w warunkach rozwijającego się rynku kapitałowego, coraz częściej można zaobserwować złożone struktury gospodarcze. Jednostki gospodarcze działające na rynku, chcąc osiągnąć swoje cele, wchodzą w liczne i różnorodne związki z innymi podmiotami tworząc grupy kapitałowe. Uwzględniając wymienione aspekty, dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku naukowego poświęconego tematyce grup kapitałowych. Jednym z motywów niniejszego artykułu jest pokazanie obrazu płynności finansowej ujawnionej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy płynności finansowej wybranej grupy kapitałowej z branży hotelarskiej prowadzącej do wyodrębnienia czynników, które w największym stopniu wpływają na płynność finansową.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk B. (2014) Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A, Zarządzanie Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014.

Chadam J. (2002), Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, „Organizacja i Kierowanie”.

Dworzecki Z, Mierzejewska W. (2015), Zachowania Polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu” Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Groppelli A. A., Nikbakht E. (1999), Wstęp do finansów, wyd. WIG PRESS, Warszawa.

Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wyd. PWN, Warszawa.

Kaczmarek B., Glinkowska B. (2012), Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź.

Kreft Z. (2004), Holding - grupa kapitałowa, wyd. PWE, Warszawa.

Machała R. (2008), Zarządzanie finansami i wycena firmy, wyd. UNIMEX Oficyna Wydawnicza, Wrocław.

Nowak E.(2009), Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Piątek E. (2007), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Romanowska M. (2002), Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. PWN, Warszawa.

Szewc-Rogalska A. (2009), Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. II, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.

Szumielewicz W.(2009), Cash management w grupach kapitałowych. wyd. Difin, Warszawa.

Trocki. M. (2004), Grupy kapitałowe, wyd. PWN, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism