INSTRUMENTY, KIERUNKI, PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Natalia Malik, Aleksander Kuś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.013

Abstrakt


Przedsiębiorczość na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w środowisku biznesowym. Wielowymiarowość tego zjawiska pozwala na analizę z perspektywy zarówno procesu, organizacji, jak i jednostki. Przyczynia się do dynamicznych zmian w całej gospodarce, które przejawiają się poprzez powstawanie innowacyjnych produktów, rozwiązań, tworzenie kultury organizacyjnej, nowych miejsc pracy i ośrodków „twórczych”, gdzie implikowane są pomysły. Szczególnie istotne staje się zatem promowanie przedsiębiorczości, zarówno przez instytucje rządowe, jak i pozarządowe, aby osiągnąć stabilny rozwój.

 


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; szara strefa; instrumenty wspierające

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran G., Bąk J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces stawania się, https://pm.uek.krakow.pl/article/download/1081/764 [12.03.2017].

Buszko A. (2016), Mechanizmy szarej strefy, Księgarnia Ekonomiczna CeDeWu, Warszawa.

Buszko A., Długosz J., Skorwider – Namiotko J., Szumowska J. (2015), Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie, Difin, Warszawa.

Chmielewiec B. (2012), Wpływ jakości kapitału ludzkiego kadr menedżerskich na przedsiębiorcze działania pracowników w procesie zmiany organizacyjnej [w:] Jamka B. (red.), Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa.

Cieślik J., Koładkiewicz I. (2014), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich :narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Cyrkon E. (2009), Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań [w:] Brodowska-Szewczuk J. (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarządzanie (7).

Czaja I. (2016), Przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw – zagadnienia ogólne[w:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna, Difin, Warszawa.

Duraj J., Papiernik – Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.

GUS (2015), Praca nierejestrowana w Polsce w 2014r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, , s. 11, praca_nierejestrowana_w_polsce_w_2014_roku.pdf [31.01.2017].

Huczek M. (2009), Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 5.

Janasz W. (2012), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy jako kategorie współczesnych organizacji, Kreatywność i innowacyjność w organizacji[w:] Wiśniewska J., Janasz W. (red.) Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.

Klimek J. (2009), Hermeneutyka przedsiębiorczości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Kraśnicka T.; (2011), Przedsiębiorczość publiczna – geneza, istota, modele[w:] Kraśnicka T. (red.), Przedsiębiorczość w sektorze publicznym: wybrane zagadnienia i wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Lemańska – Majdzik A. (2013), Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 1.

Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. (2015), Szara strefa w Polskiej Gospodarce w 2015 roku, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A. (2011), tłum. Sawicki J., Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki( 2014), Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2014, https://www.mr.gov.pl/media/15513/Raport_o_przedsiebiorczosci_2014.pdf [31.01.2017].

Moczydłowska J., Pacewicz I. (2007), Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.

O.Flak, G.Głód (2012), Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Wyd. Difin, Warszawa.

Pfaff D. (2010) Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Pietrzak A. M., Bołkunow W (2013)., Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń.

Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.

Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.

Zieliński K. (2014), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa.

[www 1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich- przedsiebiorcow/, [data dostępu: 11.03.2017r.]

[www 2] http://funduszenafirme.pl/zrodla-kapitalu/fundusze-europejskie-i-rzadowe/wsparcie-w-starcie-pozyczki-na- rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-1309, [data dostępu: 11.03.2017r.]

[www 3] https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/, [data dostępu: 11.03.2017r.]'

[www 4] http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2014.pdf, data dostępu: [11.03.2017r.]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism