EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMUNIKACJI W ZESPOLE SCRUMOWYM

Agnieszka Soczówka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.012

Abstrakt


W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na kształtowanie procesu efektywnej komunikacji. Autor porównuje techniki komunikacji wykorzystywane w Metodyce Scrum z cechami efektywnej komunikacji przedstawianymi w literaturze. Celem artykułu jest odnalezienie sposobów wzmagających efektywność komunikacji według Metodyki Scrum.

Słowa kluczowe


Metodyka Scrum; komunikacja w zespole; zarządzanie projektami

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat M., (2009) Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Kaczmarek B., (2005), Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Katzenbach J.R., Smith D.K. (2015) The Wisdom of Teams, Creating the High-Performance Organization, Harvard Business School Press, Boston

Koszlajda A., (2010), Zarządzanie projektami IT przewodnik po metodykach, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Linz T., (2016), Testowanie w procesie Scrum, Wydawnictwo Promise,

Ober J., (2013), Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie z.65,

Pawlak M., (2008), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Schwaber K., Sutherland J., (2013), Scrum Guide™ Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry, Scrum.org,

Stabryła A., (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa

Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1992), Kierowanie. PWE, Warszawa

http://www.scrumguides.org/history.html [11.02.2017]

http://bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf [12.03.2017]

http://smallbusiness.chron.com/importance-team-communication-skills-3079 [19.03.2017]

http://www.wikconsulting.pl/attachments/article/114/Efektywny_system_komunikacji [19.03.2017]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism