WYPALENIE ZAWODOWE JAKO PRZEJAW PATOLOGII W ORGANIZACJI

Dawid Szostek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.006

Abstrakt


W artykule omówiono syndrom wypalenia zawodowego – patologię, którą coraz częściej można napotkać we współczesnym środowisku pracy. Autor usystematyzował dostępną wiedzę na temat tego zjawiska, a także opisał je, jego przyczyny, przejawy oraz działania możliwe do podjęcia w walce z nim. W artykule wykorzystano, poza dostępną literaturą przedmiotu, wyniki własnego badania na temat zachowań patologicznych w środowisku pracy. Badanie przeprowadzono wśród 200 pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu. Badanie dotyczy wyłącznie osób z wyższym wykształceniem bądź w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego.

Słowa kluczowe


wypalenie zawodowe; patologie środowiska pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


% młodych onkologów wypalonych zawodowo, http://www.mp.pl/komunikacja/aktualnosci/show.html?id=107699 (stan na dzień 12.11.2014).

Bańka A., (1996), Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini S.c., Poznań.

Co czwarty Polak jest wypalony zawodowo, http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/328110,Co-czwarty-Polak-jest-wypalony-zawodowo (stan na dzień 12.11.2014).

Kahill S., (1988), Symptoms of professional burnout: A review of the empirical evidence, „Canadian Psychology”, nr 3.

Kieżun W., (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.

Kozak S., 1009, Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa.

Maslach Ch., (1993), Burnout: A multidimensional perspective, [w:] Schaufeli W., Maslach Ch., Marek T. (red.), Pofessional burnotut: recent development and research, Taylor&Francis, Londyn.

Maslach Ch., Jackson S. E., Leiter M. P., (1996), MBI: The Maslach Burnout Inventory: Manual, Consulting Psychologists Press, Palo Alto.

Maslach Ch., Leiter M. P., (2008), Early Predictors of Job Burnout and Engagement, „Journal of Applied Psychology” nr 3.

Perrewé P. L., Hochwarter W. A., Rossi A. M., Wallace A., Maignan I., Castro S. L., Ralston D. A., Westman M., Vollmer G., Tang M., Wan P., Van Deusen C. A., (2002), Are work stress relationships universal? A nine-region examination of role stressors, general self-efficacy, and burnout, „Journal of International Management”, vol. 8.

Pines A. M., (2003), Occupational burnout: a cross-cultural Israeli Jewish-Arab perspective and its implications for career counselling, „Career Development International” vol. 8.

Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_051_11.PDF (stan na dzień 28.05.2013).

Schaufeli W. B., Leiter M. P., Maslach Ch., (2009), Burnout: 35 years of research and practice, „Career Development International” nr 3.

Turnipseed D. L., Turnipseed P. H., (1997), A bi-cultural analysis of the costs of caring: nursing burnout in the United States and the Philippines, „Career Development International” vol. 2.

Wachowiak J., (2011), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism