BARIERY ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIATU KONIŃSKIEGO

Małgorzata Wardęcka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.001

Abstrakt


Małe i średnie przedsiębiorstwa często napotykają na szereg barier, które ograniczają ich rozwój, a także uniemożliwiają osiąganie założonych celów. W niniejszym opracowaniu omówiono czynniki ograniczające i spowalniające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w regionie powiatu konińskiego. Przedstawiono także podstawy teoretyczne zagadnień związanych z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Słowa kluczowe


MŚP; bariery rozwoju MŚP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krajewski K., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, www.medianet.pl/multikra /krajewsk.htm [14.03.2017].

Lachiewicz S., Załęczny L., (2003), Małe firmy w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Łuczka T., (1997), Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Matejun M., (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji Łódzkiej,[w:] Piech K. Kulikowski M. (red.) Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki przedsiębiorstw społeczeństw, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa.

Matejun M., (2010), Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kaleta A., Moszkowicz A., (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 116, Wrocław.

Piasecki B., (1997), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Safin K., (2003) Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Strużycki M., (2008), Podstawy Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2016, poz. 1829, 1948, 1997, 2255, art. 4, 104,105,106

http://powiat.konin.pl/pl/227/gospodarka, 16.03.2017r.

GUS Bank Danych Lokalnych wg stanu na 31.12.2015r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa 2013.

Starostwo Powiatowe w Koninie, Plan rozwoju dla powiatu konińskiego na lata 2014-2015, Konin 2013r.

Starostwo Powiatowe w Koninie, Studium Rozwoju Gospodarczego wraz z Programem Promocji Terenów Inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej na lata 2010-2020, Wrzesień 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism