STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Jacek Wysocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.044

Abstrakt


Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko intuicji, ale i odpowiedniej wiedzy ekonomicznej. Przydatna jest zwłaszcza znajomość koncepcji zarządzania strategicznego, która stanowi holistyczne ujęcie tego zagadnienia, dodatkowo oferując zbiór różnorodnych metod i narzędzi, dzięki którym możliwe jest usprawnienie procesu zarządzania organizacją. Przykładem takiej kompleksowej metody, skutecznie wspierającej podejmowanie decyzji biznesowych, jest strategiczna karta wyników, która przekładając cele strategiczne na działania operacyjne i monitorując uzyskiwane wyniki pozwala na eliminowanie błędów dotyczących nieefektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Słowa kluczowe


strategiczna karta wyników; strategia; zarządzanie strategiczne; przedsiębiorstwo.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amaratunga D., Baldry D., Sarshar M. (2001), Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology, “Work Study” No 50.

Albright T. L., Burgess Ch. M., Davies S. (2015), The Balanced Scorecard and Twenty-First century Thoughts on Motivations, Journal of Corporate Accounting& Finance, Volume 26 (4).

Badanie wykorzystania systemu Balanced Scorecard (BSC) w polskich przedsiębiorstwach, Francuski Instytutu Gospodarki Polska, 17 października 2006.

Berliński L., Penc-Pietrzak I. (2004), Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa.

Byars L. L. (1987), Strategic Management. Planning and Implementation. Concepts and Cases, Harper&Row, New York.

Ćwiklicki M. (2006), Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników, Zeszyty naukowe 713, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Drucker P. F. (1994), Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Griffin R. W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hastings S. (1996), A strategy evaluation model for management, “Management Decision” 1996, vol. 31 (1).

Jabłoński A., Jabłoński M. (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.

Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.

Kaplan R. S., D. P. Norton (2001), The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harward Business School Press, Boston-Massachusetts.

Michalak J. (2008), Pomiar dokonań: od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.

Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E (2004), Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń – część 1, Zeszyty Naukowe, Seria: Organizacja i Zarządzanie 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.

Rigby D. K., Bilodeau B. (2009), Management Tools and Trends 2009 Global Results, Bain & Company.

Rigby D. K. (2015), Management Tools 2015. An Executive’s Guide, Bain & Company.

Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Ryńca R. (2009), Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Świerk J. (2009), Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Wake N. J. (2015), The use of the balanced scorecard to measure knowledge work, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume 64 (4).

Zarządzanie. Teoria i praktyka (1995), A. K. Koźmiński, W. Piotrkowski, (red.), PWN, Warszawa.

Zrównoważona karta wyników (2004), Materiał doradczy, KPMG.

http://www.ap-institute.com

http://www.bain.com


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism