KONKURENCJA PODATKOWA WŚRÓD KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POKRYZYSOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ

Agnieszka Drews

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.041

Abstrakt


Heterogeniczność krajowych systemów podatkowych wpływa nie tylko na poziom i kierunek wymiany międzynarodowej, lecz także na przepływ czynników produkcji. Zasadniczo, różnice te rzutują także na decyzje przedsiębiorców o lokalizacji działalności gospodarczej. Wysokość i zakres obciążeń podatkowych może zatem utrudniać podjęcie optymalnych decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji i kooperacji międzynarodowej w danym kraju. Współczesny kryzys finansowy i wiążące się z nim pogorszenie sytuacji finansowej większości gospodarek, wymusiło na rządach krajowych podjęcie działań dostosowawczych, w tym m.in. dokonanie zmian w stosowanej polityce fiskalnej. Celem głównym artykułu jest komparacja wybranych podatków w kontekście panującej konkurencji podatkowej w krajach Unii Europejskiej (UE). Przedstawiono także zakres zmian pokryzysowych w polityce fiskalnej oraz obecną strukturę systemów podatkowych państw wspólnotowych.

Słowa kluczowe


konkurencja podatkowa; kryzys finansowy; podatki; PIT; CIT; VAT.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bryndziak S., (2013), Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica”, nr 279, Łódź.

Burak K., (2005), Konkurencja podatkowa, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 1152, Warszawa.

Ciżkowicz P., Opala P., Rzońca A., (2012), Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, „Ruch Prawniczy. Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 1, rok LXXIV, Poznań.

Denis C, Hemmelgarn T., Sloan B., (2015), Taxation trends in the European Union. Data for the UE Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, Komisja Europejska, Luksemburg.

Filar D., Rzońca A., Wójtowicz G. (red.), (2007), Ekonomia po polsku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Furman Ł., (2012), Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego w świetle wybranych stawek podatkowych, „Zarządzanie i Finanse”, numer 4, część 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Grycuk A., (2010), Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, Infos, nr 4/74, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

International Monetary Fund, (2009), Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy, Washington.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny, (2002), Opinion of the Economic and Social Committee on „Fiscal competition and its impast on company competitiveness”, Dz. Urz. 2002, C 149, Bruksela.

Krajewska A., (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

Krajewska A., Krajewski S., (2005), Wpływ systemu podatkowego w Polsce, transformujących się gospodarkach, Unii Europejskiej na konkurencyjność gospodarki [w:] Piasecki R. (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski, SWSPiZ, Łódź.

North, (2006), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.

Oficjalny Portal Unii Europejskiej, https://europa.eu/european-union/topics/single-market_en [08.11.2016].

Oręziak L., (2008), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.

Samojlik B., (2012), O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w dobrych i złych czasach [w:] Alińska A., Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa.

Sosnowski M., (2011), Problemy konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 40, Szczecin.

Suwalski K., (2010), Efektywny poziom opodatkowania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Studia Lubuskie, tom VI, Sulechów.

Szołno-Koguc J., Twarowska M., (2014), Kierunki zmian pokryzysowych w systemach podatkowych w krajach Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne cz. 1 Finanse – problemy – decyzje”, nr 198, Katowice.

Tiebout C., (1956), A pure theory of local expenditures, “Journal of Political Economy”, vol. 64, no 5, Chicago.

Wilson J., (1999), Theories of tax competition, “National Tax Journal”, vol. 52, Washington.

Winer S.L., Hettich W., (2004), Structure and Coherence in the Political Economy of Public Finance,”, Oxford Handbook of Political Economy”, vol. 16, Oxford.

Zodrow G., Mieszkowski P., (1986), Pigou, Tiebout, property taxation, and the underprovision of local public goods, “Journal of Urban Economics”, vol. 19, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism