WARTOŚCI DLA KLIENTA JAKO GŁÓWNY ELEMENT MODELU BIZNESU LINII LOTNICZYCH RYANAIR

Katarzyna Liczmańska, Monika Kuczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.040

Abstrakt


Z transportu lotniczego korzysta coraz więcej osób a różnorodność oferty dostępnych przewoźników jest z roku na rok bogatsza i obecny rynek lotniczy zmienił się zdecydowanie w ostatnich latach. Dzisiejszego świata nie można już sobie wyobrazić bez lotnictwa zarówno cywilnego czy cargo. Potrzeba transportu nie tylko w celu wakacyjnym ale coraz częściej obowiązki służbowe czy wyjazdy na wydarzenia kulturalne, sportowe stały się dla wielu osób codziennością. Celem głównym badania jest analiza modelu biznesowego linii lotniczych Ryanair. Sformułowana hipoteza zakłada, że niższe cenny oferowanych usług są głównym czynnikiem budowania modelu biznesu i przewagi konkurencyjnej linii Ryanair. W celu badawczym przeprowadzono studium przypadku, zebrane dane pochodzą z analizy treści literatury, desk research oraz analizy SWOT.


Słowa kluczowe


model biznesu; przewaga konkurencyjna; linie lotnicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afuah A. N.(2003), Tucci Ch.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Eko-nomiczna, Kraków.

Allaire Y., Firsirotu M.E. (2010), Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bis J. (2013), Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konku-rencyjnej, [w:] Kożuch B. (red.), Modele…, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

Casadesus-Masanell R., Ricart I.E. (2011), How to Design A Winning Business Model, „Harvard Business Review”, January-February.

Chesbrought H., Rosenbloom R.S. (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, „Indrustial and Corporate Change” Vol. 11, No. 3.

Gołębiewski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu, Nowe myślenie strategiczne, Wyd. Difin, Warszawa.

Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.

Thomson A.A., Strickland A.J. (2003), Strategic Managment: Concepts and Cases, McGraw-Hill, New York.

Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako cieka-wym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego [w:] Krupski R. Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, WWSZiP, Wałbrzych.

Porter M. E.(2002), What is Strategy?, Harvard Business Review 5.

Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjo-nera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism