WYBRANE ASPEKTY FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Bartosz Stelter

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.039

Abstrakt


Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw jest ważne nie tylko ze względu na ich specyfikę, będąc głównym kreatorem miejsc pracy i źródłem innowacji, ale także ze względy na ich kondycję, od której uzależniony jest w znacznej mierze rozwój gospodarczy kraju. Właściwe funkcjonowanie i rozwój podmiotu gospodarczego gospodarki rynkowej wymaga odpowiednich sposobów finansowania. Bardzo ważne są także prawidłowe relacje z instytucjami zapewniającymi finansowanie zewnętrzne. Dostępność do źródeł finansowania, oraz sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, ma wpływ nie tylko na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje, ale także nierzadko na jego istnienie. Artykuł ma na celu prezentację obecnego stanu wybranych źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Słowa kluczowe


małe i średnie przedsiębiorstwa; finansowanie działalności przedsiębiorstwa; venture capital; factoring; forfaiting; private equity; kapitał podwyższonego ryzyka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernat A. K. (2015), Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, CeDeWu.pl, Warszawa.

Grabowska M. (2012), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.

Kołosowska B. (2013), Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Matejun M. (2011), Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MSP w teorii i w praktyce zarządzania, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa.

Mosionek-Schweda M., Spychała-Krzesaj B. (2015), Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Nowak M. (2014), Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa.

Panfil M. (2005), Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa.

Pluta W. (red.) (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Skowronek-Mielczarek E. (2002), Źródła zewnętrznego finansowania małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Skowronek-Mielczarek E. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa.

Wrońska-Bukalska E. (red.) (2015), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa: obieg informacji, Difin, Warszawa.

Zadora H. (red.) (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa: w teorii i praktyce zarządzania, C. H. Beck, Warszawa

Barowicz M., Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej http://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2006/2006_11_12/barowicz.html [16.03.2016]

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Forfaiting-co-to-takiego-1384389,4.html [16.03.2016]

http://www.findict.pl/slownik/forfaiting [16.03.2016]

https://mfiles.pl/pl/index.php/Forfaiting [16.03.2016]

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/faktoring [16.03.2016]

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/forfaiting [16.03.2016]

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/private-equity[16.03.2016]

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/gospodarka/private_equity[16.03.2016]

Micro-, small- and medium-sized enterprises: definition and scope. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3An26026 [15.03.2016]

http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asp

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, (2015), http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=230627B2C10C4DE1AC0F97000303E7FD [16.03.2016]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism