PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO JAKO PRZYKŁAD ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Jerzy Tutaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.037

Abstrakt


W artykule przedstawiono proces aktualizacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska – jako przykład zarządzania projektem publicznym, który był realizowany przez Urząd Marszałkowski w latach 2011-2013 głównie w oparciu o własne siły, w odróżnieniu od dwóch pierwszych tego rodzaju dokumentów. Szczególny nacisk położono na proces wdrażania, poprzez przyjęcie ciekawych rozwiązań w części monitorowania tego dokumentu planistycznego.


Słowa kluczowe


zarządzanie projektem; strategia rozwoju; konsultacje społeczne; wdrażanie i monitorowanie strategii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gasik S. (2014), Model zarządzania projektami publicznymi, „KNUV”, nr 2/40.

Gorzelak G., Jałowiecki B. (2001) Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny , „Studia regionalne i lokalne”, nr 1/5.

Klasik A. (2000), Strategia rozwoju regionu, „Studia regionalnej i lokalne”, nr 3/3.

Krupski R. (2002), Zarządzanie strategiczne organizacji publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.

Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 105, Kraków.

Noworól A. (2011), Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Szlachta J., Zaleski J. (2010), Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.

Analiza zgłoszonych Inicjatyw Systemu Ewidencji Inicjatyw Projektowych, Urząd Marszałkowski 2012.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, „Monitor Polski” 2010, nr 36, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.

Sprawozdanie z Konsultacji Społecznych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Wrocław 2013.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie podmiotów zaangażowanych w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism