STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO NA PRZYKŁADZIE POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Joanna Piłacik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.034

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktyki polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW w zakresie realizacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dla zrealizowania powyższego celu artykuł podzielony został na trzy części, pierwsza prezentuje założenia koncepcji społecznej odpowiedzialność, druga zaś omawia wpływ tej koncepcji na budowę i wdrożenie strategii we współczesnych jednostkach. Następnie omówiono stan obecny wdrożenia koncepcji CSR w działania strategiczne polskich spółek giełdowych, głównie odnosząc się do spółek wchodzących w skład RESPECT Indeks. W artykule posłużono się studium literatury, analizą dokumentów wtórnych.

Słowa kluczowe


strategia przedsiębiorstwa; społeczne odpowiedzialność przedsiębiorstw; Respect Index

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gierusz B., Martyniuk T., (2009) Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), SGH, Warszawa.

Griffin R.W., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.,(2010) Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.

Roszkowska P., (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.

Sachs, J., (2009), Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Śnieżek E., Wiatr M.,(2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, Studia Prawno-Ekonomiczne (XCI/2), Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.

Wróblewska K., (2015), RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378.

Zuzek D.,(2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.21, nr 2.

Żychlewicz M., (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11, Zeszyty Naukowe nr 858, Szczecin.

http://www.odpowiedzialni.gpw.pl [10.02.2016]

Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania, (2011),[online] http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/files/RAPORT-Decyzje_inwestycyjne_a_CSR.pdf. [20.02.2016]

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, 2012[online]

https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13078.pdf. [22.02.2016]

CSR jako podstawa budowy wartości firmy [online], Makuch Ł., http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18231. [20.02.2016]

Sustainability nears a tipping point, D. Kiron, N. Kruschwitz, K. Haanaes, I. von Streng Velken, MIT Sloan Management Review, Winter 2012, VOL.53 NO.2 [online] http://archive.epa.gov/sustainablemanufacturing/web/pdf/mit-smr-bcg-sustainability-nears-a-tipping-point-winter-2012.pdf [15.02.2016]

http://csr.forbes.pl/liderzy-zrownowazonego-rozwoju-wyniki-iv-edycji-konkursu-forbesa-i-pwc,artykuly,182156,1,1.html [20.02.2016]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism