POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE WŚRÓD STUDENTÓW. WYNIKI BADAŃ

Magdalena Raczyńska, Adam Krystian Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.033

Abstrakt


Artykuł porusza kwestię przedsiębiorczości. Przedstawiono istotę problemu i jego warunków, podkreślając zwłaszcza rolę edukacji. W artykule zaprezentowano wnioski z badania przeprowadzonego wśród studentów zarządzania i ekonomii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dalsza analiza wyników pozwoliła na ocenę wiedzy studentów przedsiębiorczości i ich subiektywnej oceny jego przydatności w założeniu własnej firmy. Ponadto respondenci wskazali główne motywy i bariery, jakie postrzegają przy ustalaniu działalności.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość wśród studentów; postawa przedsiębiorcza; warunków przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Amit R., Muller E., (1995), Push and pull entrepreneurship, „Journal of Small Business and Entrepreneurship”, No. 12(4), University of Regina, Wascana Pkwy.

Białasiewicz M., (2008), Przedsiębiorczość- pożądana kompetencja, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, No. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Bizon W., Poszewiecki P., Markiewicz M., Skurczyński M., (2012), Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator. E-Learning- narzędzia i praktyka, Wrocław.

Cieślik J., (2007), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Greene F., Saridakis G., (2008), The role of higher education skills and support in graduate self-employment, „Studies in Higher Educaton”, No. 33(6), Oxford.

Henley A., (2009), Switching costs and occupational transition into Self-Employment, „IZA Discussion Papers”, No. 3969, Institute for the Study of Labour, Bonn.

Kamińska W., (2006), Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce, Wyd. IGiPz PAN, Warszawa.

Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J., (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, No. 17, Koszalin.

Kowalska-Żakieta J., Kutyło Ł., (2007), Przedsiębiorczość absolwentów [in:] Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza Praca”. Analiza wyników badania, AMS Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd organizacji”, No. 6, Warszawa.

Kunasz M., (2008), Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, „Gospodarka Narodowa”, No. 3, Warszawa.

Livanos I., (2009), What determines self-employment? A comparative study, „Applied Economic Letters”, No. 16(3).

Niedzielski P., Witek J. (eds), (2012), Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu [in:] Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe: Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 97, Szczecin.

Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz.

Olearnik J., (2007), Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego studenta [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Piecuch T., (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Piróg D., (2014), Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, No. 10, Kraków.

Targalski J., Kacała M., Pichur A., (2007), Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wyników badań [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Wach K., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Pokolenie Y a świat pracy. Raport na temat potrzeb związanych z miejscem pracy, postawami i aspiracjami pokolenia Y w Polsce, (2014), HAYS Poland, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism