ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE NA PRZYKŁADZIE KLUBU SPORTOWEGO

Patrycja Gulak-Lipka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.030

Abstrakt


W dobie globalizacji coraz częściej odnajdujemy się w sytuacji konieczności współpracy z przedstawicielami najróżniejszych kultur. Nie zawsze mamy wpływ na wybór współpracowników, jednak aby relacje układały się poprawnie konieczna jest znajomość i respektowanie różnic kulturowych które nas odróżniają i dzielą. W sporcie efekt globalizacji jest bardzo widoczny gdyż zasięg sportu nie zna granic. W Polsce przejawia się to dużo większą ilością i różnorodnością cudzoziemców zatrudnianych w polskich klubach. Brak świadomości różnic kulturowych, niedostateczne przygotowanie, ogólna niewiedza, a przy tym bardzo często brak pokory, prowadzą do załamywania się komunikacji wewnątrz organizacji sportowej i ogólne utrudnienie współpracy. Celem artykułu jest przedstawienie zależności jakie występują podczas realizacji zadań delegowanych przez trenera wśród zawodników pochodzących z krajów o kulturze niskokontekstowej i wysokokontekstowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe problemy, które dotykają polskie kluby profesjonalne. Dodatkowo szczegółowa analiza jednego z polskich klubów koszykówki żeńskiej pokaże jak zmieniała się międzynarodowa struktura zatrudnienia w tym klubie oraz jakie to miało skutki dla jego funkcjonowania.

Słowa kluczowe


zarządzanie międzykulturowe; globalizacja; internacjonalizacja; kultura; kultura niskokontekstowa; kultura wysokokontekstowa; sport; komunikacja; relacje

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bokszański Z., (2007), Indywidualizm a zmiana społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hall E., (2001), Poza kulturą, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kamińska-Radomska I., (2012), Kultura biznesu, normy i formy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalczyk S., (2010), Elementy filozofii i teologii sportu, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Mikuła B., (2015), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Panfil R., (2004), Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Warszawa.

Pawlak Z., Smoleń A., (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pedersen P., Thibault L., (2014), Contemporary Sport Management, 5th edition, Human Kinetics.

Stosik A., Morawski M., (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism