POMIAR I OCENA SUKCESU - MODEL DeLONE’A i McLEANA

Żaneta Magdalena Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.018

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie jednego z modeli pozwalających na  dokonanie pomiaru oraz oceny sukcesu systemu informacyjnego. Model ten opracowany został przez W.H. DeLone’a i E.R. McLeana’a na podstawie analizy badań empirycznych. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne modelu, charakterystykę wyodrębnionych zmiennych oraz zależności między nimi a także przykłady badań go weryfikujących.

Słowa kluczowe


sukces; pomiar; ocena; jakość; system informacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Choi, W., Rho, M. J., Park, J., Kim, K. J., Kwon, Y. D., Choi, I. Y. (2013), Information system success model for customer relationship management system in health promotion centers, “Healthcare informatics research”, 19(2).

DeLone, W. H., McLean, E. R. (1992), Information systems success: The quest for the dependent variable, “Information systems research”, 3(1).

DeLone, W. H., McLean, E. R. (2003), The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update, “Journal of management information systems”, 19(4).

Etezadi-Amoli, J., Farhoomand, A. F. (1996), A structural model of end user computing satisfaction and user performance, “Information & management”, 30(2).

Fiske J. (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Igbaria, M., Tan, M. (1997), The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance, “Information & Management”, 32.

Iivari, J. (2005), An empirical test of the DeLone-McLean model of information system success, “ACM Sigmis Database”, 36.2.

Lemańska-Majdzik, A., Tomski P. (2013), O sukcesie przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, 98.

Li, E.Y. (1997), Perceived importance of information system success factors: A meta-analysis of group differences, “Information & Management”, 32(1).

Mason, R.O. (1978), Measuring information systems output: A communication systems approach, “Information & Management”, 1(5).

Myers, M.D. (1997), Qualitative research in information systems, “Management Information Systems Quarterly”, 21(2).

Petter S., DeLone, W. H. McLean, E. R. (2008), Measuring information system success: models, dimensions, measures and interrelationships, “European Journal of Information Systems”, 17.

Rai, A., Lang, S.S., Welker, R.B. (2005), Assessing the validity of IS success models: An empirical test and theoretical analysis,. “Information Systems Research”, 13(1).

Roldán, J. L., Leal, A. (2003), A validation test of an adaptation of the DeLone and McLean’s model in the Spanish EIS field. “Critical reflections on information systems: a systemic approach”.

Seddon, P., Kiew M-Y. (1996), A partial test and development of DeLone and McLean's model of IS success, “Australasian Journal of Information Systems”, 4.1.

Shannon C.E., Weaver W. (1949), The Mathematical Theory of Communication, Urbana: University of Illinois Press.

Urbach N., Muller B. (2012), The Updated DeLone and McLean Model of Information Systems Success, [w:] Dwivedi Y.K., Wade W.R., Schneberger S.L., Information Systems Theory. Explaining and Predicting Our Digital Society, vol. 1, Springer.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism