REALIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W FIRMACH RODZINNYCH

Mateusz Leśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.013

Abstrakt


Polska przedsiębiorczość składa się w 36% z firm rodzinnych, które tworzą 10% polskiego PKB a 60% z nich planuje sukcesję. Firmy rodzinne funkcjonują na dynamicznym i konkurencyjnym rynku. Narastająca konkurencja, bariery płynące z otoczenia zmuszają małe i średnie firmy rodzinne do poszukiwania nowych środków do walki o klienta i przetrwania na rynku. Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak firmy rodzinne mogą efektywnie wykorzystać analizę strategiczną  podczas planowania celów strategicznych oraz zbadano poziom realizacji strategii w firmach rodzinnych.   

Słowa kluczowe


firmy rodzinne; proces zarządzania strategicznego; analiza strategiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kaleta A, (2013), Realizacja strategii, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Gospodarek T, (2013), Zarządzanie strategiczne – kierunki rozwoju a ontologia,[w:]Krupski R(red.), Prace naukowe Zarządzanie strategiczne Quo vadis? Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i

Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.

http://www.ibrpolska.pl/ [24.02.16].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism