REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013

Wiesława Gierańczyk, Agata Sadoch

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.047

Abstrakt


Innowacje kojarzone są z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia się w dużej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowią one siłę napędową rozwoju gospodarki, są bowiem specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości. Pomimo, że korzyści płynące z bycia innowacyjnym są powszechnie znane i akceptowane, to aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw nie jest duża. Jedną z poważniejszych barier uruchamiania procesów innowacyjnych są koszty. Często przekraczają one możliwości przedsiębiorstw.  Obecnie na polskim rynku dostępne są instrumenty wspomagające finansowanie innowacji. W niniejszym artykule przeanalizowano aktywność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie wykorzystania finansowych instrumentów publicznego wsparcia innowacji. Uwzględniono przy tym wielkość aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i ich lokalizację według województw. Przeanalizowano zarówno wykorzystanie wsparcia krajowego, jak i z UE, a także zbadano programy celowe, w zakresie których takie wsparcie zostało udzielone. Podstawę analiz stanowiły dane GUS z badania PNT-02 przeprowadzonego w 2014 r.


Słowa kluczowe


konkurencyjność; działalność innowacyjna; publiczne wsparcie działalności innowacyjnej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Audretsch D. (2001), Research issues relating to structure, competition, and performance of small technology-based firms. Small Business Economics, Vol. 16, Nr 1. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Nederlands.

Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i barier polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/C447085F017A4547B51F37A08127B160/20120309_115644%20Potencjal%20i%20bariery%20polskiej%20innowacyjnosci.pdf [25.02.2015].

Everitt B.S., Landau S., Leese M., Stahl D. (2011), Cluster analysis, 5th Edition. Wiley Series in Probability and Statistics. DOI: 10.1002/9780470977811.index

Frąś J. (2013), Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip34-2013/SiP-34-t1-175.pdf [2.02.2015].

Gierańczyk W., Kordowska A., (2014), Cele działalności, przeszkody oraz konkurencyjność innowacji w opinii przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012, Marketing i Rynek, nr 10, PWE, Warszawa.

Griffith R., Redding S., Van Reenen J. (2001), Measuring the cost-effectiveness of an R&D tax credit for the UK, Fiscal Studies, Vol. 22, No. 3/2001, Institute for Fisical Studies, London. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-5890.2001.tb00047.x. [25.02.2015].

Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa. http://www.rsi.org.pl/dane/download/vademekum_2tom_finansowanie_innowacji.pdf [26.02.2015].

Hettne B. (1983), The development of development theory, Acta Sociologica 26 (3/4). http://dx.doi.org/10.1177/ 000169938302600303 [25.02.2015].

http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/25869,Obecny-stan-aktywnosci-innowacyjnej-polskich-przedsiebiorstw.html, [19.02.2014].

Krueger A.O. (1968), Factor endowments and per capita income differences among countries, Economic Journal 78(311). http://dx.doi.org/10.2307/2229388 [22.02.2015].

Limański,A. (2011), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 23, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Low D., Chapman R. (2007), Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs, Management Research News Vol. 30, Nr 12, Emerald Group Publishing, Bradford.

Lucas R.E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22: 3–42, Elsevier Science Publishers B.V., North Holland. http://dx.doi. org/10.1016/0304-3932(88)90168-7 [25.02.2015].

Matsuyama K. (1992), Innovation and growth in the global economy, Journal of International Economy 33(3–4). http:// dx.doi.org/10.1016/0022-1996(92)90011-8 [23.02.2015].

Mazumdar K. (2005), Socio-economic factors determining adult literacy in developing countries, International Journal of Social Economics 32(1/2). http://dx.doi.org/10.110%208/03068290510575667 (25.02.2015).

Niedzielski P, Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Piecuch T. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. W M. Matejuna (red.) Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Piersiala L, Nowakowska-Grunt J. (2014), Rola polityki gospodarczej w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Ekonomia i Zarządzanie Vol. 6, no. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu w Katowicach, Katowice. DOI: 10.12846/j.em.2014.03.10 [26.02.2015].

Przychodzeń J. (2013), Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego, Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 2(121). Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego. http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.62 [22.02.2015].

Schumacher E.F. (1979), Małe jest piękne, PIW, Warszawa

Sawa Ł. (2013), Obecny stan aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, Ministerstwo Skarbu Państwa. http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci gospodarcze/25869,Obecny-stan-aktywnosci-innowacyjnej-polskich-przedsiebiorstw.html?search=96460

Sen A. (1983), Development: Which way now?, The Economic Journal 93(372). http://dx.doi.org/10.2307/2232744.

Stawasz E. (2010), Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I., Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź.

Stawasz E. (2011), Polityka innowacyjna wobec MS, Zeszyty Naukowe nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 70, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. http://www.wzieu.pl/zn/654/ZN_654.pdf [17.02.2015].

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Analizy wielowymiarowe t. 3, StatSoft, Kraków.

Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005), Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd, New York.

Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.

Wieser R. (2005), Research and development productivity and spillovers: Empirical evidence at the firm level. Journal of Economic Surveys Vol. 19, No. 4/2005. http://dx.doi.org/10.1111/j.0950-0804.2005.00260.x. [25.02.2015].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism