NEW CONNECT W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI FIRM TYPU START-UP

Monika Burżacka, Elżbieta Gąsiorowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.040

Abstrakt


Warunkiem sukcesu w biznesie jest nie tylko dobrze zaprojektowany model biznesowy, ale zapewnienie stałego, a więc i stabilnego źródła finansowania. W 2007 roku dla mniejszych podmiotów, ale charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu, pojawiła się możliwość pozyskania kapitału na rynku giełdowym. Dużo mniej skomplikowane procedury w relacji do klasycznego rynku regulowanego spowodowały, że tego rodzaju podmioty określane mianem start-up’ów mogły pozyskiwać kapitał od inwestorów, którzy za cenę wyższego ryzyka inwestowali w firmy mogące w przyszłości przynieść im spektakularne stopy zwrotu. Z tego powodu, rynek New Connect odgrywa nieustannie ważną rolę w rozwoju innowacyjnych firm.

Słowa kluczowe


start-up; giełda; finansowanie; New Connect; RSC

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jóźwik T., New Connect już nie dla wszystkich, http://pierwszymilion.forbes.pl/newconnect-juz-nie-dla-wszystkich-koszt-debiutu-na-newconnect,artykuly,155274,1,2.html

Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo przeznaczone do bezpłatnego rozpowszechniania.

GUS (2014), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008–2012, Warszawa.

PARP (2011), Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Informator dla nowopowstałych firm.

PARP (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa.

Polskie Obserwatorium Gospodarcze (2013), Raport Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, Gdańsk.

Wyżnikiewicz B. (2013), Polskie MSP na drodze do nowoczesności, Lewiatan.

Zelek A. (Red.) (2013), Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce w latach 2009–2012 – raport z badań screeningowych, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism