POWIĄZANIA SIECIOWE A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Ireneusz Drabik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.035

Abstrakt


Wzrost konkurencji międzynarodowej, w tym coraz intensywniejsza obecność podmiotów zagranicznych na rynkach lokalnych, skutkuje poszukiwaniem nowych sposobów przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Współczesne uwarunkowania gospodarcze wymuszają na przedsiębiorstwach tworzenie różnorodnych powiązań o charakterze sieciowym, traktowanych jako koncepcja internacjonalizacji ich działalności. Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwych interakcji zachodzących pomiędzy tzw. podejściem sieciowym (network approach) oraz przedsiębiorczością międzynarodową.

Słowa kluczowe


internacjonalizacja przedsiębiorstwa; organizacja sieciowa; przedsiębiorczość międzynarodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cyrson E., (2002), Nowy paradygmat strategii konkurencji, [w:] Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, WN PWN, Warszawa – Poznań.

Drabik I., (2014a), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma ekspansji przedsiębiorstwa i ich wpływ na gospodarkę, [w:] Cisek M., Nowogródzka T. (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Drabik I., (2014b), Tendencje zmian w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.), Organizacja i zarządzanie. Zeszyt 73. Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1919, Politechnika Śląska, Gliwice.

Drabik I., (2009), Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa – podejście sieciowe, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK – Oddział w Katowicach, AE w Katowicach, Politechnika Śląska, Katowice.

Drabik I., Križovský S., Dufinec I., (2010), Korporacje transnarodowe – istota i strategie ekspansji w otoczeniu globalnym, [w:] Limański A., Milic-Czerniak R. (red.), Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, WSZMiJO, Katowice.

Fonfara K., Ratajczak-Mrozek M., (2009), Proces internacjonalizacji firmy w świetle podejścia sieciowego, [w:] Fonfara K. (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.

Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S., (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.

Gorynia M., (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Koźmiński A. K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa.

Kraśnicka T., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa jako odrębny obszar badań, [w:] Kraśnicka T. (red.), Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, AE, Katowice.

Limański A., Drabik I., (2010), Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa.

Limański A., Drabik I., (2013), Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym w warunkach niepewności, WSZMiJO, Katowice.

Łobos K., (2005), Organizacje sieciowe, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.

Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa, UE, Kraków.

Nowacki F., (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa a relacje sieciowe – wpływ na kształtowanie współpracy na rynku usług, „Marketing i Rynek”, nr 11.

Pierścionek Z., (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.

Rymarczyk J., (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Strzyżewska M., (2005), Marketing na rynkach zagranicznych, [w:] Nowakowski M. K. (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, SGH, Warszawa.

Zorska A., (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.

Zydlewska A., (2003), Decyzje strategiczne w marketingu na rynku instytucjonalnym, [w:] Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism