IDENTYFIKACJA I STRUKTURALIZACJA CECH WSPÓŁCZESNEGO OTOCZENIA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Andrzej Limański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.032

Abstrakt


W artykule przedstawiono rolę i znaczenie podstawowych charakterystyk współczesnego otoczenia w podejmowaniu decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. Zmieniające się nieustannie warunki działania, złożoność i niepewność otoczenia są jednymi z podstawowych czynników wpływających na proces tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstwa, a więc na strukturę jego sfery badawczej oraz strukturę stosowanych instrumentów i działań. Nowoczesny menedżer powinien traktować powyższe cechy otoczenia jako stan normalny i dotyczący wszystkich organizacji, wymagający wzmożonego monitorowania otoczenia w celu identyfikacji szans i zagrożeń.


Słowa kluczowe


otoczenie przedsiębiorstwa; otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne; makro- i mikrootoczenie; zmienność; złożoność; niepewność otoczenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berliński L., (2004), Bezpieczeństwo ekonomiczne strategii, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1.

Bielski M., (2001), Organizacje – istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Drabik I., (2011a), Zarządzanie zmianą w organizacji, [w:] Проблеми формування та реалізації конкурентної політики (молодіжний аспект). Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 вересня 2011 року, Національний університет «Львівська полiтехніка», Інститут економіки i менеджменту, Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Львів 2011.

Drabik I. (2011b), Гнучкість як умова розвитку організації в змінному і складному середовищі, [w:] Кузьмін О. Е. (red.), Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Bicник Національного університету „Львівська політехніка”, № 720, Видавництво Львівської полiтехніки, Львів 2011.

Duliniec E., (2009), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S., (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.

Griffin R. W., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.

Krzakiewicz K., (2008), Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.

Lambin J. J., (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, WN PWN, Warszawa.

Limański A., Śliwińska K., (2002), Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa.

Nowakowski M. K., (2000), Istota międzynarodowego biznesu, [w:] Nowakowski M. K. (red.), Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Penc J., (1994), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Piotrowski W., (2006), Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.

Sokołowska S., (2009), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole.

Stawicka M., (2005), Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, [w:] Nowakowski M. K. (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, SGH, Warszawa.

Sudoł S., (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Wach K., (2008), Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism