RÓŻNICE WE WDRAŻANIU BUSINESS PROCESS REENGINEERING’U W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH I BIZNESOWYCH

Krzysztof Krukowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.026

Abstrakt


Rozwój zainteresowania koncepcjami opartymi na procesach jako narzędziem poprawiającym efektywność organizacji wynikał z krytyki podejścia funkcjonalnego w organizacji. W artykule przedstawiono koncepcję business process reengineering. Celem niniejszego opracowania jest określenie różnic oraz czynników sukcesu we wdrażaniu tej koncepcji w organizacjach publicznych i biznesowych. Istotnym obszarem różniącym podejście do wdrażania BPR w analizowanych organizacjach jest oczekiwanie co do efektów jego zastosowania, znaczenia wpływu otoczenia oraz różne rozumienie znaczenia odbiorcy usług.

Słowa kluczowe


business process reengineering; organizacja publiczna; organizacja biznesowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Caudle S. L. (1995), Reengineering for Results: Keys to Success from Government Experience, National Academy of Public Administration, Washington.

Christensen T., P. Lægreid, P. G.Roness ,K. A. Røvik (2007), Organization Theory and the Public Sector Instrument, culture and myth, Routledge Taylor & Francis, London-New York.

Gabryelczyk R. (2000), Reengineering. Restrukturyzacja Procesowa Przedsiębiorstwa, Studia Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Grajewski P., (2007), Organizacja procesowa, PWE,Warszawa.

Habib M. N. (2013), Understanding Critical Success and Failure Factors of Business Process Reengineering, „International Review of Management and Business Research” Vol. 2 Issue.1.

Hammer M., Champy, J. (1993), Reengineering the Corporation, Harper Business, New York.

Hammera H., J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Key Text. Warszawa.

Herzog, N. V., Polajnar, A., Tonchia, S. (2007). Development and validation of business process reengineering (BPR) variables: a survey research in Slovenian companies. „International Journal of Production Research”, nr 45(24).

Jurisch M. C., Ch. Ikas, W. Palka, P. Wolf, H. Krcmar (2012), A Review of Success Factors and Challenges of Public Sector BPR Implementations, Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences.

Kisielnicki J. (2008), MIS – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.

Kożuch B. (2006), Zarys rozwoju zarządzania publicznego, „Współczesne Zarządzanie” nr 3.

McAdam, R., O’Hare, C. (1998). An improved BPR approach for offline enabling processes: A case study on a maintaining process within the chemical industry, „Business Process Management Journal” nr 4(3).

Oliński M., (2013) Reengineering, w: Mioduszewski J., Metody organizacji i zarządzania, Wydawca Expol, Olsztyn.

Pszczołkowski T. (1978) Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk.

Rainey H. G. (2009), Understanding and Managing Public Organizations, John Wiley & Sons, San Francisco.

Rainey H. G., R. W. Backoff , Ch. H. Levine (1976), Comparing Public and Private Organizations. „Public Administration Review”, Vol. 36, Nr 2.

Steiss A. W. (2003) Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations, Marcel Dekker Inc., New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism