POMOC PUBLICZNA JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA MŚP NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI

Michał Ginter

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.025

Abstrakt


Pomoc publiczna stanowi dziś bardzo ważne narzędzie finansowe pozwalające na urzeczywistnienie wielu zamierzeń inwestycyjnych MŚP. W artykule wykazano istnienie zależności pomiędzy zmianami wielkości przychodów, kosztów, zysków oraz wydatkami na środki trwałe, a faktem udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorstwu. Dodatkowo, ukazano zróżnicowanie w stopniu oddziaływania pomocy publicznej na beneficjentów w zależności od przynależności do określonej grupy wielkości przedsiębiorstw. 


Słowa kluczowe


pomoc publiczna; dotacje; przychody; koszty; wydatki na środki trwałe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudzik S.,(2002), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze.

Emmert F., Morawiecki M., (2001) Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław.

Jaźwiński I., (2007), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453,Szczecin.

Kulesza M.; (1996), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w RP. Uwagi wstępne na tle postanowień Traktatu Rzymskiego i Układu o stowarzyszeniu [w]: Współczesne problemy administracji publicznej, „Studia Iuridica”, t.32, Warszawa.

Marquardt P., (2007), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo LexisNexic, Warszawa.

Misiąg F., (2005), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa.

Niemyska E., (2008), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie dekoniunktury gospodarczej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji, Warszawa.

Postuła I.,(2005), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Studia i Materiały nr 1/2005, Wydział Zarządzania UW,Warszawa.

Szpringer W., (1996) Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne, Warszawa.

Ustawa z 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177 z późn. zm.).

Zoltan J. Acs, Young B., (1995), Small and Medium Sized Enterprises in the Global Economy, University of Maryland.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism