WYNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG BAROMETRU BIZNESU W 2014 W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI

Olaf Flak, Grzegorz Głód

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.023

Abstrakt


Konkurencyjność jest pojęciem, które umożliwia ocenę podmiotów uczestniczących we współczesnej gospodarce pod względem wyników, jak również zdolności do osiągania korzyści w przyszłości przez spółkę. Firmy nazywane dalej "konkurencyjnymi" są w stanie osiągnąć relatywnie większe korzyści niż ich konkurenci. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw, przeprowadzone w 2014 roku na grupie 992 firm z Polski, Słowacji i Czech. Barometr bazuje na podstawie Zintegrowanego Modelu Konkurencyjności.


Słowa kluczowe


konkurencyjność; potencjał konkurencyjny; strategia konkurencyjna; przewaga konkurencyjna; ranking konkurencyjności

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abel-Koch J., & Gerstenberger, J., (2014), KfW Competitiveness Indicator 2014. October.

Ambastha A., & Momaya K. (2004)., Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models. Singapore Management Review, 26 (1).

Annoni P., & Dijkstra L., (2013), Luxembourg: EU Regional Competitiveness Index Publications Office of the European Union.

Armenski T. et. Al., (2014), Tourism Destination Competitivenessbetween Two FLAGS, Economic Research - Ekonomska istraživanja, Vol. 25, No. 2 (485-502).

Attiany M.S., (2014), Competitive Advantage Through Benchmarking: Field Study of Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange. Journal of Business Studies Quarterly. Vol. 5, No. 4.

Benchmarking UK Competitiveness in the Global Economy (2012), Department for Business Innovation&Skills, October.

Bień W. et al., (1997), Skuteczne strategie. Warszawa: Wydawnictwo CIM.

Block J.H. et al., (2015), Necessity Entrepreneurship And Competitive Strategy. Small Business Economics, No. 44.

Bossak J.W., & Bieńkowski W., (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: Wyd. SGH.

Cetindamar D., & Kilitcioglu H., (2013), Measuring the competitiveness of a firm for an award system. Competitiveness Review: An International Business Journal, Vol. 23 No. 1.

Donno A. (2013), Multidimensional Measures of Firm Competitiveness: a Model-Based Approach. Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” Gennaio.

Dwyer L., & Kim Ch., (2003), Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6 (5).

Flak O. ,(2014), A Method of Estimating the Determinant of Enterprise Competetiveness. In A. Nalepka, A. Ujwary (ed.) Business and Non-profit Organizations Fading Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.

Flak O., Głód G., (2014), Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wyniki badań empirycznych. In: Przegląd Organizacji, No. 1.

Flak O., Głód G., (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, modele, definicje. Katowice: Wydawnictwo AE Katowice.

Flak O., Głód G., (2012), Konkurencyjni przetrwają. Warszawa: Difin.

Gomezelja D.O., & Mihalic T., (2008), Destination Competitiveness — Applying Different Models, The Case Of Slovenia. Tourism Management. No. 29.

Hemmatfar M. et al., (2010), Competitive Advantages and Strategic Information Systems, International Journal of Business and Management, 5 (7).

Iarossi G., (2013), Measuring Competitiveness at the Subnational Level: The Case of 37 Nigerian States. JCC The Business and Economics Research Journal, Vol. 6, Issue 2.

Ketels Ch. (2006), Michael Porter’s Competitiveness Framework — Recent Learnings and New Research Priorities. Journal of Industry, Competition and Trade, No. 6.

Lombana J., (2011), Looking For A Distinctive Model With Which To Analyze Competitiveness. ACR, Vol. 19 (3&4).

Olszewska B., & Piwoni-Krzeszowska E., (2004), Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. In Z. Olesiński, A. Szplit (ed.): Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Pereira E. et al., (2009), Internationalization as a Competitiveness Factor: the case of the Portuguese Ceramic Firms. etsg.org.

Pierścionek Z., (2005), Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9.

Stojcic N., (2014), Regional determinants of export competitivenessin Croatian manufacturing industry. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, Vol. 32, No. 2.

Wang R.D., Shaver J.M., (2014), Competition-Driven Repositioning. Strategic Management Journal, No. 35.

Wattanapruttipaisan T., (2002), SME Subcontracting as Bridgehead to Competitiveness: an Assessment of Supply-side Capabilities and Demand-side Requirements. Asia-Pacific Development Journal, 9 (1).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism