SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO INSTRUMENT ZWIĘKSZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Sławomir Jankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.016

Abstrakt


Polska chcąc utrzymać wysokie tempo rozwoju gospodarczego musi zwiększyć przedsiębiorczość społeczeństwa. W XXI wieku to właśnie przedsiębiorczość w połączeniu z niewielkimi przedsiębiorstwami będzie decydowała o sukcesie gospodarek krajów rozwiniętych. Istnieje wiele instrumentów wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Jednym z nich są spółdzielnie socjalne, które „uaktywniają” część społeczeństwa będącą poza rynkiem pracy. Artykuł przedstawia podstawowe argumenty za małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz syntetycznie prezentuje spółdzielnię socjalną jako instrument zwiększający przedsiębiorczość społeczeństwa.

Słowa kluczowe


ekonomia społeczna; przedsiębiorczość; małe i średnie przedsiębiorstwa; spółdzielnie socjalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawska A., Brojakowska-Trząska M., (2014), Modyfikacje strategii finansowania, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (na podstawie wybranych wyników badań empirycznych), [w:] Łukasik G., Zadora H. (red.), Studia Ekonomiczne, nr 198/2014, Katowice.

Damasiewicz B., Klimek, W., Legutko I., Talarczyk S. Tomoń K., Zapała J., Florek R. (red.), (2015), Wspólnie budujemy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej, Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Drucker P., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

http//www.bruegel.org [5.05.2014]

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011 r., MPiPS Warszawa 2012.

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013 r., MPiPS Warszawa 2015.

Jankiewicz S., (2004), Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Jankiewicz S., (2005), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwoju gospodarczego Polski, [w:] Tarajkowski J. (red.), Polityka gospodarcza: studia i przyczynki, GRAMOND, Poznań.

Jankiewicz S., (2015), Most significant macroeconomic barriers to entrepreneurship development in Poland, [w:] Jankiewicz S. (red.), Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 61(4)/2015, Poznań.

Łuczka T., (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa – Poznań.

Piasecki B., (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa - Łódź.

Sadowski Z, (2014), Rozwój polski a problemy gospodarki światowej, Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Opole.

Sadowski Z (red.), (2012), Bogaci i biedni: problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa.

Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism