FUNKCJONOWANIE PRZEDSIEBIORSTW RODZINNYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE FIRMY A. BARAN SP. Z O. O. SP. K.

Teresa Piecuch

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.013

Abstrakt


Przedmiotem opracowania są firmy rodzinne, które ostatnich latach stają się przedmiotem szczególnej dyskusji, analizy teoretycznej i empirycznej, dowodzącej znaczącego ich wpływu na rozwój gospodarczy świata (wcześniej uznawano je za zdecydowanie słabsze ogniwa). Aktywnie funkcjonują praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka. Stanowią większość sektora mikro, małych i średnich firm, choć wiele z nich z powodzeniem funkcjonuje także wśród dużych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; przedsiębiorczość rodzinna; firmy rodzinne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Equip your family for success in today’s world, „Family Business. The Guide for Family Companies”, https://familybusinessmagazine.com, [20.01.2015].

Family Business Definition and Characteristics – Strengths and Weaknesses, http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/6735/Family-Business-Definition-and-Characteristics-%E2%80%93-Strengths-and-Weaknesses, [25.01.2015].

Family firm: a resilient model for the 21st century, PwC Family Business Survey 2012.

Financing Growth in Family Businesses, “Tharawat Magazine” 2011, Issue 11.

Fleming Q. J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Hall A., Melin L., Nordqvist M. (2001), Entrepreneurship as radical change in the family business: exploring the role of culture patters, “Familly Business Review”, Vol. 13, No 3.

http://www.drewno-baran.pl/index.php5?site=firma, [20.05.2015].

http://www.innovation-entrepreneurship.com/contentr/2/1/14, [25.02.2015].

Jakubowski J. (2012), Firma rodzinna w dobie permanentnych zmian [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wyd. PARP, Warszawa.

Jeżak J. (2003), Wizja rozwoju firmy jako kluczowy element przedsiębiorczości rodzinnej. Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kleiman R., Peacock E. (1996), Family Business as an Economic Phenomenon, “Michigan Family Review”, Vol. 2, Issue 2.

Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Lewandowska A., Greser J., Jakubowski J. (2012), Sukcesja w firmie rodzinnej [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Mandl I. (2008), Overview of Family Business Relevant Issues, Final Report, Austrian Institute for SME Research, Vienna.

Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] „Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych”, Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Marjański A. (2012), Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.

Mączyńska M., Przywrócić etos przedsiębiorczości, www.firmyrodzinne.eu, [03.02.2015].

Piecuch T. (2012), Problematyka funkcjonowania firm rodzinnych na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.

Piecuch T. (2013), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Pille M., Human Resources and Family-Owned Businesses, www.peoriamagazines.com, [26.01.2015].

Price D. P., Stoice M., Bronalla R. J. (2013), The relationship between innovation, knowledge, and performance in family and non-family firms: an analysis of SMEs, “Journal of Innovation and Entrepreneurship”, Vol. 3, No. 14, http://www.innovation-entrepreneurship.com/contentr/2/1/14, [25.02.2015].

Rejmer M. (2014), Konsekwencje śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej na przykładzie spółki jawnej, „Nowy Przegląd Notarialny”, nr 2.

Schulze W. S., Lubatkin M. H., Dino R. N, Buchholtz A. H. (2001), Agency relationships in family firms: theory and evidence, “Organization Science”, Vol. 12, No 2.

Shanker M. C., Astrachan J. H. (1996), Myths and realities: Family businesses’ contribution to the U.S. economy, “Family Business Rewiev”, Vol. 9.

Stalker G., Foley H., Jak omijać pułapki, które mogą pogrążyć biznes rodzinny, www.hbrp.pl, [05.02.2015].

Succession Planning, http://www.familybusinessinstitute.com/, [01.02.2015].

Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, Wyd. TNOiK, Toruń.

Wyzwania zarządcze w firmach rodzinnych. Młode pokolenie stawia na marketing, technologie i bardziej demokratyczne zarządzanie, Raport z badań, THINKTANK, BNP PARIBAS, Warszawa 2014.

Zahra S. C., Hagton J. C., Salvato C. (2004), Entrepreneurship in family vs non-family firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture, “Entrepreneurship: Theory&Practice”, Vol. 28, No 4.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism