UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W POLSCE W LATACH 2010-2014

Alicja Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.012

Abstrakt


Publikacja zawiera opis teoretyczny idei klastrów, uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce oraz inne aspekty dotyczące zagadnienia gron nie tylko w odniesieniu do RP. Podstawowym celem było przeprowadzenie analizy sytuacji klastrów w Polsce. Zakres czasowy obejmował lata: 2010-2014. Badanie przeprowadzono na podstawie trzech raportów sporządzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:  „Benchamrking Klastrów w Polsce - Raport z badania 2010” , „Benchmarking Klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania”  oraz „Benhmarking Klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania”. Na końcu publikacji przedstawiono uzyskane wyniki.

Słowa kluczowe


klastry; klastry w Polsce; benchmarking klastrów w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kładź-Postolska K.; (2013), Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia, Gospodarka Narodowa, 11-12.

Hołub –Iwan J., Machałowska M.; (2008), Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecin.

Gemra S.;(2014), Zarządzanie klastrami w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej w Polsce – studium przypadku, Przegląd Organizacji 12/2014.

Fritsch M., Grit F.;[2004] Innovation, regional knowledge spillovers and R&D cooperation ,Research policy 33.2.

Świadek, A.; [2013], Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna peryferyjnych systemów przemysłowych w Polsce, Ekonomia i Prawo 12.3.

Porter M. E.; [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

A Practical Guide to Cluster Development, [2004], A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting, London.

PARP: Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport ogólny, Warszawa 2010.

PARP: Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport ogólny, Warszawa 2012.

PARP: Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport ogólny, Warszawa 2014.

http://www.oecd.org/czech/35136926.pdf [04.03.2015].

http://www.parp.gov.pl/files/74/75/77/20264.pdf, [04.05.2015].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism