Misja jako cel kierunkowy przedsiębiorstw w branży piekarniczej

Michał Jagielski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.020

Abstrakt


Powodzenia w biznesie należy doszukiwać się u podstaw, dobrze postawionego fundamentu, w przypadku przedsiębiorstw jest to odpowiednio zaprojektowana misja. Zazwyczaj przybiera ona postać krótkiego, prostego hasła, które każdy jest w stanie zapamiętać, aby bez trudu kojarzyć je z daną firmą. Poniższy artykuł przedstawia i porównuje misje organizacji z branży piekarniczej. Uwypukla poszczególne różnice między treściami misji, ich atuty i cechy, które mają wpływ na pozytywny odbiór przedsiębiorstw przez personel oraz konsumentów. W artykule przedstawiono wynik badania zrealizowanego w konsekwencji analizy stron internetowych przedsiębiorstw w 2014 roku, na przykładzie 50 wybranych misji z sektora piekarniczego, spośród firm zlokalizowanych w całej Polsce. Badanie to zostało przeprowadzone w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: Według jakiego schematu tworzone są misje w branży piekarniczej? Prezentując przy tym prawdopodobne przyczyny tej sytuacji.

Słowa kluczowe


misja; piekarnie; konkurencyjność; sukces; organizacja; schematy misji; marka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andruszkiewicz K. (2011), Pojęcie, geneza i rozwój marketingu, [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, K. Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń.

Fournier Ch. (1993), Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Podejście praktyczne, Poltext, Warszawa.

Grego-Planer D. (2011), Charakterystyka tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, [w:] Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, W. Popławski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Liczmańska K., Konarski S. (2013), Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Kształtowanie lojalności konsumenckiej, A. Wiśniewska (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Marek S., Białasiewicz M. (2011) wyd. II, Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji, [w:] Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, S. Marek, M. Białasiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pawlak-Kołodziejska K. (2011), Komunikacja marketingowa, [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, K. Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń.

Romanowska G. (2002), Analiza strategiczna firmy, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Śledź D. (red.) (2010), Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw. Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców, AGRAF, Warszawa.

Źródła internetowe:

http://www.adampol.info/

http://www.businesscoaching.pl/elearning/MODUL4_ZARZADZANIE_STRATEGICZNE_MISJA.pdf

http://cukiernia.hg.pl/sg_of.htm

http://www.dancake.pl/o-firmie/misja-wizja-wartosci/

http://www.gronpiek.pl/company/hash/firma-02d1c

http://lokalnazywnosc.pl/baszpol-piekarnia-pieczywo-ekologiczne-i-tradycyjne

http://www.piekarniafamilijna.com.pl/o-firmie/misja/

http://www.piekarniarogalik.pl/

http://www.piekarniastawarski.pl/piekarnia_stawarski.html

http://piekarniawanda.pl/misja-firmy/

http://ratuszowasiedlce.pl/Ofirmie,3

http://www.spolem.com.pl/ofirmie.php?page=misja


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism