Motywacja do pracy wolontariuszy

Katarzyna Piechota

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.019

Abstrakt


W artykule poruszone zostały zagadnienia motywacji do pracy wolontariuszy w aspekcie teorii i praktyki zarządzania. Wyjaśnione zostało pojęcie wolontariatu oraz scharakteryzowana została sylwetka wolontariusza. Zaprezentowane zostały także wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku na członkach organizacji pozarządowej, jaką jest stowarzyszenie, a którzy działają jako wolontariusze.

Słowa kluczowe


motywacja; motywowanie; wolontariat; wolontariusz; organizacje pozarządowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zbaraszczuk E. (2014), Podwyżka najlepszym sposobem na motywowanie pracowników, Portal Jobs.pl http://www.jobs.pl/artykuly/podwyzka-najlepszym-sposobem-na-motywowanie-pracownikow [25.05.2014].

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.

Centrum Wolontariatu (2014a), http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/ [20.05.2014]

Stowarzyszenie Klon/Jawor (2014), Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Warszawa.

Przewłocka J. (2011), Zaangażowanie społeczne Polaków w 2010 roku: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Gumkowska M. (2014), Szklany sufit wolontariatu, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/706852.html [25.05.2014].

Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Wyd. PWE, Warszawa.

Independent Sector (2014), National Value of Volunteer Time, http://www.independentsector.org/volunteer_time [28.05.2014].

Basińska A., Nowak M. (2010), Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy, WOLIMP, Poznań, http://www.staff.amu.edu.pl/~wolimp [PDF] [2.06.2014].

Centrum Wolontariatu (2014b), http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl-wspolpracy/wspolpraca-i-motywowanie/motywowanie/ [20.05.2014].

Institute for Volunteering Research (2014), http://www.ivr.org.uk/ivr-volunteering-stats [19.05.2014].

Reykowski J. (1978), Podstawowe mechanizmy regulacji społecznego zachowania się człowieka [w:] Reykowski J. (red.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Esmond J., Dunlop P. (2004), Developing the Volunteer Motivation Inventory to Assess the Underlying Motivational Drives of Volunteers in Western Australia, CLAN WA Inc., http://volunteer.ca/content/clan-wa-inc-developing-volunteer-motivation-inventory-assess-underlying-motivational-drives [PDF] [ 25.05.2014].

World Volunteer Web (2014), People volunteer to make a difference: UK study, http://www.worldvolunteerweb.org/resources/research-reports/national/doc/people-volunteer-to-make.html [28.05.2014].

Schultinik J., Riley M. J., Schott G. (2014), Determinig Volunteer Motivations – A Key to Success, http://www.msue.msu.edu/objects/content_revision/download.cfm/revision_id.353032/workspace_id.275600/Determining%20Volunteer%20Motivations.pdf/ [PDF] [29.05.2014].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism