Proces planowania i podejmowania decyzji na przykładzie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Marta Skarba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.009

Abstrakt


Celem artykułu jest pokazanie, jak ważne i złożone są procesy planowania i podejmowania decyzji dotyczących organizacji oraz jakie błędy popełniają decydenci, wybierając spośród kilku zróżnicowanych rozwiązań.Badania przeprowadzone zostały w celu określenia, w jaki sposób w przedsiębiorstwach odbywa się proces planowania oraz jak podejmuje się decyzje. Pomiar został przeprowadzony w okresie od grudnia do maja 2011 roku wśród pracowników przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Instrumentem pomiarowym był kwestionariusz ankiety, obejmujący próbę 320 osób.W artykule autorka przedstawia również psychospołeczną stronę procesów, która odgrywa znaczącą rolę w omawianym zagadnieniu.


Słowa kluczowe


podejmowanie decyzji; planowanie; cele; reguły decyzyjne.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., (2002), Zarządzanie organizacjami, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń.

Kahn R., Katz D., (1976), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.

Kahneman D., Tversky A., (1973), On the Psychology ofPprediction, “Psychological Review”, New York.

Kotarbiński T., (1960), Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa.

Kozielecki J., (1992), Podejmowanie decyzji, [w:] Tomaszewski T. (red.) Percepcja, myślenie,decyzje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kuczmera-Ludwiczyńska E., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., (2001), Podejmowanie decyzji w organizacji, Difin, Warszawa.

Nosal C. S., (1993), Umysł menedżera. Problemy – decyzje – strategie, Wrocławskie Wydawnictwo „Przecinek”, Wrocław.

Rathus S. A., (2006), Psychologia współczesna, GWP, Gdańsk.

Robbins S. P., (2005), Skuteczne podejmowanie decyzji, PWE, Warszawa.

Strelau J., Doliński D., (2010), Psychologia akademicka, GWP, Gdańsk.

Stroński M., (2011), Plany sprzedażowe jako podstawowa determinanta łamania etyki w sektorze bankowości i finansów, Warszawa.

Sudolska A., (2013), Social CRM jako nowoczesna koncepcja biznesowa, „AUNC Zarządzanie XL, Zeszyt 413”.

Tyrała P., (2001), Kierowanie. Organizowanie. Zarządzanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Załęski W., (1993), Zarządzanie przez cele przedsiębiorstwem. Poradnik metodyczny, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Zieleniewski J., (1969), Organizacje, PWN, Warszawa.

Źródła elektroniczne:

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3965198 [14.02.2011].

http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/21_Bierzynski.pdf [15.04.2014].

http://www.ekonsument.pl/a66763_czy_moda_kocha _lasy.html [13.04.2014].

http://www.ekonsument.pl/a66758__analiza_wlokien_potwierdzila_ze_notatniki_ikea_ zawieraja_celuloze_z_lasow_tropikalnych.html [15.04.2014].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism