Europejska polityka sąsiedztwa, czyli stakeholders management w wykonaniu Unii Europejskiej

Bartosz Kożuch

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.021

Abstrakt


Unia Europejska znalazła się na granicy swoich możliwości absorpcyjnych. Brak możliwości kształtowania relacji z państwami sąsiedzkimi w oparciu o obietnicę akcesji wymógł na organizacji zmiany koncepcji zarządzania strategicznego. Artykuł ma na celu przedstawienie i dokonanie oceny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – bilateralnej sieci powiązań między Unią Europejską a krajami ościennymi – jako strategii opartej na idei stakeholders management.


Słowa kluczowe


stakeholders management; Unia Europejska; zarządzanie strategiczne; Europejska Polityka Sąsiedztwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agle B. R., Mitchell R. K., Sonnenfeld J. A., (1999), Who Matters to CEOs? An Investigation of Stakeholder Attributes and Salience, Corporate Performance, and CEO Values, „The Academy of Management Journal”, Vol. 42, No. 5, s. 507–525.

Antczak A., (2011), Tendencje rozwoju europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa, [w:] A. Antczak (red.), Europa – bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, s. 230–236.

Dannreuther R., (2006), Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy, „European Foreign Affairs Review”, Vol. 11, No. 2, s. 183–201.

Fiszer J. M. (red.), (2012), Europejska polityka sąsiedztwa. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Freeman R. E., (1984), Strategic management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.

Freeman R. E., (2004), A Stakeholder Theory of the Modern Corporation, [w:] T. L. Beauchamp, N. E. Bowie (red.), Ethical Theory and Business, Pearson Education, New York, s. 55–64.

Friedman A. L., Miles S., (2006), Stakeholders: Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.

Frooman J., (1999), Stakeholder Influence Strategies, „The Academy of Management Review”, Vol. 24, No. 2, s. 191–205, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/259074

Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J., (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „The Academy of Management Review”, Vol. 22, No. 4, s. 853–886, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/259247

Oficjalna strona internetowa Służby Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej [online]: http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm [19.11.2013].

Page C. G., (2002), The Determination of Organization Stakeholder Salience in Public Health, „Journal of Public Health Management and Practice”, Vol. 8, No. 5, s. 76–84, DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00124784-200209000-00009

Pfeffer J., (1992), Understanding Power in Organizations, „California Management Review”, Vol. 34, No. 2, s. 29–50, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/41166692

Ruggie J. G., (1992), Multilateralism: the Anatomy of an Institution, „International Organization”, Vol. 46, No. 3, s. 561–598, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020818300027831

Smith K. E., (2005), The Outsiders: The European Neighbourhood Policy, „International Affairs”, Vol. 81, No. 4, s. 757–773, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00483.x Węc J. J., (2011), Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Księgarnia Akademicka, Kraków.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism