Charakterystyka powiązań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z branży meblarskiej

Zofia Wyszkowska, Tomasz Ankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.014

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z logistyką przedsiębiorstwa z branży meblarskiej. Przedstawiono charakterystykę tego przemysłu, jego miejsce i znaczenie w gospodarce polskiej. Podkreślono miejsce logistyki w przedsiębiorstwie poprzez omówienie podstawowych procesów logistycznych, takich jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. Zwrócono szczególną uwagę na przepływ informacji pomiędzy tymi procesami.

Na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa meblarskiego scharakteryzowano proces przepływu informacji za pomocą właściwie dobranego systemu informatycznego.


Słowa kluczowe


logistyka; branża meblarska; zaopatrzenie; produkcja; dystrybucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (2010), Logistyka produkcji, teoria i praktyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Kowalska E., (2012), Polska w światowej czołówce na rynku meblowym, http://opendoor.pl/regionalne/polska-swiatowej-czolowce-na-rynku-meblowym [marzec 2012].

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli i Międzynarodowych Targów Poznańskich, Polskie Meble – Outlook (2011).

Smardzewski J., (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Wojciechowski T., (2007), Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism