Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne

Anna Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009

Abstrakt


Potrzeba to podstawowy motyw ludzkiego zachowania. Tymczasem wiedza na temat sposobów oddziaływania reklamy na podstawowe pobudki zachowania konsumpcyjnego wydaje się ograniczać do wskazania podstawowych założeń koncepcji A. H. Maslowa. Na potrzeby artykułu opracowano koncepcję oddziaływania reklamy na motywy zakupowe. Głównym celem badawczym jest opracowanie ram koncepcyjnych do narzędzia badawczego, pozwalającego na prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania potrzeb jako głównych motywów zakupowych w oddziaływaniu reklamowym.


Słowa kluczowe


reklama; perswazja; konsument; motywy zakupowe; potrzeby

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bovée C. L., Avens W. F., (1983), Contemporary Advertising, Irwin, Homewood Ill.

Budzyński W., (1999), Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa.

Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.

Daszkowska M., Senyszyn J., (1994), Elementy teorii konsumpcji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Gajewski S., (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Garry E. D., (1960), Rola reklamy w obrocie towarowym, [w:] A. Jaroszewicz (red.), Reklama za granicą, Instytut Handlu Wewnętrznego, Warszawa.

Grzegorczyk A., (2013), Mapy recepcji reklamy, PWE, Warszawa.

Kall J., (1994), Reklama, PWE, Warszawa.

Kotler Ph., (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.

Kozłowska A., (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa.

Kramer J., (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.

Maslow A. H., (1990), Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.

Obuchowski K., (1995), Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań.

O’Shaughnessy J., (1994), Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa.

Pohorille M., (1980), Potrzeby – podział – konsumpcja, PWE, Warszawa.

Reykowski J. (red.), (1980), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, KiW, Warszawa.

Reykowski J., (1977), Z zagadnień psychologii motywacji, WSiP, Warszawa.

Rudnicki L., (1996), Zachowania konsumenta na rynku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Terelak J., (1994), Podstawy psychologii, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa.

Wells W. D., (1980), How Advertising Works, Needham Harper Worldwide, Chicago.

Woźniczka J., (2012), Efekty reklamy i ich pomiar, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Woźniczka J., (2009), Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Czasopisma

Barry T. E., Howard D. J., (1990), A Review and Critique of the Hierarchy of Effects in Advertising, „International Journal of Advertising”, No. 9.

Kozłowska A., (2013), FCB: weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego, „Marketing i Rynek”, nr 4.

Percy L., (2001), The Role of Emotion in Processing Low Involvement Advertising, „E-European Advances in Consumer Research”, Vol. 5.

Ratchford B. T., (1987), New insights about FCB grid, „Journal of Advertising Research”, Vol. 27, No. 4.

Reed P. R., Ewing M., (2004), How Advertising Works: Alternative Situational and Attitudinal Explanations, „Marketing Theory”, Vol. 4 (1/2), DOI: http://dx.doi.org/10.1177% 2F1470593104044088

Rossiter J. R., Percy L., (1997), Advertising Communication and Promotion Management, McGraw-Hill, Boston.

Rossiter J. R., Percy L., Donovan R. J., (1991), A Better Advertising Planning Grid, „Journal of Advertising Research”, October/November.

Rossiter J. R., Percy L., Donovan R. J., (1984), The Advertising Plan and Advertising Communication Models, „Australian Marketing Researcher”, Vol. 8.

Strong E. K., Jr., Theories of Selling, (1925), „Journal of Applied Psychology”, No. 9 (February), DOI: http://dx.doi.org/10.1037%2Fh0070123

Vaughn R., (1980), How Advertising Works: A Planning Model, „Journal of Advertising Research”, No. 20 (5).

Vaughn R., (1986), How Advertising Works: A Planning Model Revisited, „Journal of Advertising Research”, No. 26.

Vakratsas D. S., Ambler T., (1999), How Advertising Works: What Do We Really Know?, „Journal of Marketing”, Vol. 63, No. 1, January, DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F1251999

Zajonc R. B., Markus H., (1982), Affective and Cognitive Factors in Preferences, „Journal of Consumer Research”, Vol. 9, DOI: http://dx.doi.org/10.1086%2F208905


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism