Znaczenie marki dla konsumenta na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Katarzyna Liczmańska, Agnieszka Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.006

Abstrakt


W warunkach nasilonej konkurencji rynkowej i wszechogarniającego bogactwa produktów to klient staje się najważniejszy. Kluczowym elementem tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstw jest wiedza z zakresu problematyki zachowań nabywców.

Celem prowadzonych badań empirycznych, obejmujących grupę mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, było określenie wpływu poszczególnych czynników na decyzje nabywcze konsumentów.

W artykule autorki przedstawiają znaczenie marki na tle pozostałych determinant zakupowych. Badania pierwotne zostały przeprowadzone wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowane zostały w okresie kwiecień–czerwiec 2012 roku, wykorzystaną techniką badawczą był wywiad kwestionariuszowy. Do analizy ostatecznej zakwalifikowano 535 kwestionariuszy

Słowa kluczowe


marka; decyzje zakupowe; determinanty zakupowe; zachowania nabywców

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albert N., Merunka D., (2013), The role of brand love in consumer-brand relationships, „Journal of Consumer Marketing”, Vol. 30 Iss: 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/07363761311328928

Batra R., Ahuvia A. C., Bagozzi R., (2012), Brand love, „Journal of Marketing”,

Vol. 76, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jm.09.0339

Bergkvist L., Bech-Larsen T., (2010), Two studies of consequences and actionable antecedents of brand love, „Brand Management”, Vol. 17, No. 7, DOI: http://dx.doi.org/10.1057/bm.2010.6

Christodoulides G., de Chernatony L., (2010), Consumer-based brand equity conceptualisation and measurement, „International Journal of Market Research”, Vol. 52, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.2501/S1470785310201053

Górska-Warsewicz H., (2013), Zachowania konsumentów wobec marek w sytuacjach kryzysowych, [w:] Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1(40), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, DOI: http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.40.9

Haig M., (2006), Porażki marek. Największe wpadki rekinów biznesu, DW Bellona, Warszawa.

Karczewska M., (2010), Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Sympozja i Konferencje KKMU nr 5, Kraków.

Kozłowska A., (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Leone R. P., Rao V. R., Keller K. L., Luo A. M., McAlister L., Srivastava R., (2006), Linking brand equity to customer equity, „Journal of Service Research”, Vol. 9, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1094670506293563

Liczmańska K., (2011), Marka jako narzędzie komunikacji marketingowej w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Zeszyty Naukowe nr 209, Z. Waśkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Liczmańska K., (2012), Silna marka jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze alkoholi wysokoprocentowych, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Liczmańska K., (2008), Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.

MacCraken G., (1989), Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process, „Journal of Consumer Research”, Vol. 16, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/209217

Merrilees B., Miller D. (2008), Principles of corporate rebranding, „European Journal of Marketing”, Vol. 42, No. 5/6, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/03090560810862499

Simon C. J., Sullivan N. W., (1993), The measurement and determinants of brand equity: a financial approach, „Marketing Science”, Vol. 12, No. November, DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mksc.12.1.28

Sudolska A., (2011), Zarządzanie doświadczeniami klientów, jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Vraneševic T., Stancec R., (2003), The effect of the brand on perceived quality of food products, „British Food Journal”, Vol. 105, Iss: 11, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00070700310511609

Wiśniewska A., (2005), Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Wiśniewska A., (2012), Mechanizmy oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, AUNC Zarządzanie XXXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.013

Wiśniewska A. (red.), (2009), Zarządzanie relacjami z klientami, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism