Marketingowe czynniki sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce

Justyna Łapińska, Maciej Schulz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.004

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka kluczowych marketingowych czynników sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących na terenie Polski. W pracy dokonano oceny znaczenia zidentyfikowanych czynników w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wśród kluczowych czynników znalazły się m.in.: budowanie trwałych relacji z klientami, zdobywanie wiedzy o rynku, modernizacja oferty pod wpływem zmian wymagań nabywców oraz wzrost zadowolenia pracowników. O wiele mniejsze znaczenie przedsiębiorstwa usługowe przykładały do kształtowania wizerunku firmy czy podnoszenia jakości oferowanych produktów (usług). Istotne znaczenie dla realizacji celu opracowania miała również identyfikacja czynników wpływających na zdolność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian zachodzących na rynku. W tym zakresie przedsiębiorcy działający na rynku usług wskazywali najczęściej na relacje firmy z dostawcami, nabywcami i innymi uczestnikami rynku oraz poziom zrozumienia/zaufania między pracownikami w firmie. O wiele mniejsze znacznie miała natomiast struktura organizacyjna tych przedsiębiorstw oraz posiadane środki finansowe.


Słowa kluczowe


marketingowe czynniki sukcesu; przedsiębiorstwa usługowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berry L., (2002), Relationship marketing of services – perspectives from 1983 and 2000, „Journal of Relationship Marketing”, Vol. 1, No. 1; DOI: http://dx.doi.org/10.1300/J366v01n01_05.

Daszkowska M., (1998), Usługi. Produkcja, rynek i marketing, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Fonfara K., (2004), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Grönroos Ch., (2004), The relationship marketing process: Communication, Interaction,

Dialoque, Value, „Journal of Bussines & Industrial Marketing”, Vol. 19, No. 2; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08858620410523981.

Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.

Mazur J., (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.

Otto J., (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Payne Ch. M. A., Ballantyne D., (1991), Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, London.

Pressy A., Mathews B., (2000), Barriers to relationship marketing in consumer retailing, „Journal of Services Marketing”, Vol. 14, No. 3; DOI:http://doi.org/10.1108/ 08876040010327257.

Pukas A., (2003), Jakość i jej rola w usługowej ofercie rynkowej, [w:] A. Styś (red.), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stępień B., Sulikowska-Formowicz M., (2004), Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 5.

Styś A., (2005), Jakość w systemie marketingu, [w:] S. Makarski (red.), Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.

Szostek D., (2011), Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, [w:] Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Szulce H., (1998), Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism