Sposoby wywierania wpływu na adresatów reklamy społecznej

Joanna Petrykowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.003

Abstrakt


W opracowaniu omówiono cechy specyficzne reklamy społecznej oraz przedstawiono najczęściej wykorzystywane sposoby wywierania wpływu na jej adresatów. Zalicza się do nich przede wszystkim wzbudzanie emocji (głównie negatywnych), stosowanie nagrody i kary, odpowiedni dobór bohatera reklamy.

Słowa kluczowe


reklama społeczna; problemy społeczne; emocje; nagroda; kara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedikt A., (2004), Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.

Bogunia-Borowska M., (2004), Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Doliński D., (2011), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Drozdowski R., Krajewski M., Reklama społeczna w Polsce – grzechy i możliwości, http://www.fks.org.pl [dostęp 31.01.2013].

Kozłowska A., (2011), Reklama – techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Maison D., Maliszewski N., (2002), Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Wrocław.

Maliszewski N., (2007), Koń trojański w reklamie społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

R. Nowacki (2011), Reklama, Difin, Warszawa.

http://www.kampaniespoleczne.pl [dostęp 30.03.2013]

http://ww.nacomito.com.pl [dostęp 30.03.2013]

http://plytkawyobraznia.pl [dostęp 30.03.2013]

http://epr.pl/kampania-spoleczna-pij-mleko-bedziesz-wielki,studium-przypadku,1547,1.html, [dostęp 30.03.2013]

http://kochamniebije.pl [dostęp 30.03.2013]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism