Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów

Agnieszka Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.013

Abstrakt


Marka z punktu widzenia przedsiębiorstw stanowi jeden z kluczowych elementów oferty rynkowej i konkurowania. Przedsiębiorstwa podejmują działania ukierunkowane na kreowanie wizerunku, jednak zasadność tych działań potwierdzić może tylko pełne wykorzystanie potencjału umieszczonego w wykreowanym wizerunku. Autorka stawia tezę, że marka, a konkretnie jej wizerunek, jest istotnym czynnikiem wpływającym na zachowania i decyzje zakupowe konsumentów, a szereg funkcje rynkowe przypisywane marce realizowane są przez cechy wizerunku.

Słowa kluczowe


wizerunek marki; zachowania konsumentów; postawy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J. (1999), Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.

Budzyński W. (2002), Wizerunek firmy, kreowanie, zarządzanie efekty, Poltext, Warszawa.

Chia-Hung (2008), The Effect of Brand Image on Public Relations Perceptions and Customer Loyalty, „International Joumal of Management”, vol. 25, No. 2, June.

Cian (2011), How to measure brand image: a reasoned review, „The Marketing Review”, Vol. 11, No. 2.

Edwards H. (2006), Day D., Kreowanie marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Graeff T.R. (1997), Consumption Situations and the Effects of Brand Image on Consumers’Brand Evaluations, „Psychology & Marketing”, Vol. 14(l): 49–70, January.

Grzegorczyk A. (2005a), Marka jest nazwą. Definiens marki, [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Grzegorczyk A. (2005b), Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania rynkowego, [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Grzegorczyk A. (2010), Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kozłowska A. (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

K. Liczmańska (2010), Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3.

K. Liczmańska (2008), Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższejw Bydgoszczy”, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, nr 1.

Maison D. (2004), Utajone postawy konsumenckie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Nicosia F. M. (1968), Advertising management, consumer behavior, and simulation, „Journal of Advertising Research”, No 1, March.

Pars S. R., Gulsel C. (2011), The Effects of Brand Image on Consumers’ Choice, „International Journal of Business and Social Science”, vol. 2, No. 20, November.

Perugini M., Bagozzi R. P. (2001), The role of desires and anticipated emotions in goal-directed behaviours: Broadening and deepening the theory of planned behavior, „British Journal of Social Psychology”, nr 40.

Rudnicki L. (2000), Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 83.

Urbanek G. (2002), Zarzadzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zimbardo Ph. G., Leippe M. R. (2004), Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism