Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników

Małgorzata Ludwikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011

Abstrakt


Motywacja jest elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi ona podstawę tego systemu. W trakcie budowy systemu motywacji i jego stosowania w praktyce popełniane są niekiedy błędy zmniejszające efektywność tego systemu. W artykule zwrócono uwagę na problem tych błędów i pokazano możliwe sposoby ich uniknięcia. Szczególną uwagę autorka zwróciła na błędy, które najczęściej popełnia kadra kierownicza w tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu systemu motywacji pracowników.

Słowa kluczowe


motywacja; zarządzanie zasobami ludzkimi; system motywowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer business, Kraków.

Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Cofer Ch. N. (1972), Appley M. H., Motywacja. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Davenport T. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer business, Kraków.

Hagemann, G. (1992), The motivational manual, Vermont: Gower.

Haus B. (1987) (red.), Motywacja pracy: z teorii i praktyki organizacji i zarządzania, TNO iK, Wrocław.

Herzberg F. (2003), One more time: How do you motivate employees?, Harvard Business Review, nr 81(1).

Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Kobjoll K. (2000), Motywacja, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Król H., Ludwiczyński A. (red.), (2008), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.

Nelson B., Economy P. (2007/2008), Blanchard K., Zarządzanie dla bystrzaków, wyd. II , Helion.

Parkinson B., Colman A.M. (red), (1995), Emotion and Motivation, Zysk i S-ka, Poznań.

Penc J. (2000), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Penc J. (2000), Kreatywne Kierowanie. Organizacja i Kierownik Jutra. Rozwiązywanie Problemów Kadrowych, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.

Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa.

Schulz D. P., Schulz S. E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Vroom V. H. (1964), Work and Motivation, Wiley, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism