Społeczna odpowiedzialność biznesu w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie branży ośrodków szkolenia kierowców

Bogumiła Bubiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.004

Abstrakt


Współczesne rozumienie zarządzania przedsiębiorstwem nie może pomijać w swej treści koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), której stosowanie polega na uwzględnianiu przez przedsiębiorstwa w swoich działaniach interesów społecznych, aspektów środowiskowych oraz relacji z interesariuszami, zwłaszcza z pracownikami. Koncepcja CSR nie jest zjawiskiem nowym, mimo tego stosowana jest głównie w korporacjach, przedsiębiorstwach dużych, średnich czy małych. Mikroprzedsiębiorstwa sporadycznie wdrażają i realizują strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, często nieświadomie stosując jej elementy. Wynika to z braku świadomości, wiedzy, czy też z obawy przed dodatkowymi kosztami. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczne przedstawienie zagadnienia oraz uświadomienie możliwości zastosowania strategii CSR w mikrofirmach. Artykuł jest jednocześnie pierwszym z serii opracowań przedstawiających kolejne etapy wdrażania CSR w jednym z mikroprzedsiębiorstw reprezentujących branżę ośrodków szkolenia kierowców.

Słowa kluczowe


mikroprzedsiębiorstwa; społeczna odpowiedzialność biznesu; strategia; ośrodek szkolenia kierowców

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gasparski W. (2003), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa.

Górka K. (red.) (1999), Etyka zawodowa w biznesie, Wydawnictwo Naukowe WSB w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Hąbek P., Szewczyk P. (2010), Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Kietliński K.,V. M. Reyes, T. Oleksyn (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 243.

Polok G. (2011), Społeczna odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Mycek S. (2006), Człowiek i odpowiedzialność, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz. Platon (1956), Gorgiasz, przeł. W. Witwicki, Warszawa.

Pratley P. (1998), Etyka w biznesie, Gebethner&Ska, Warszawa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, (2006), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg.

Werhahn P.H. (2003), Przedsiębiorca, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa.

Zaorski-Sikora Ł. (2007), Etyka w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000

http://www.pentor.pl/36526.xml?doc_id=11280

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/niepokojace-dane-w-polsce-najwiecej-smiertelnycho,1,5076732,wiadomosc.html

http://mfiles. pl/pl/index.php/Interesariusze


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism