Ocena zasadności wprowadzenia informacji o segmentach działalności do sprawozdawczości finansowej

Tomasz Zimnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.013

Abstrakt


Artykuł prezentuje ocenę zasadności ujawnienia informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych znaczących podmiotów gospodarczych. W tym celu przedstawiona została geneza sprawozdawczości według segmentów działalności, najważniejsze uregulowania prawne w tym obszarze w skali świata, a także rozważania teoretyczne nad potencjalnymi korzyściami płynącymi dla użytkowników sprawozdań finansowych z tych ujawnień oraz wnioski powstałe na podstawie badań prowadzonych w tym zakresie.


Słowa kluczowe


IAS 14; IAS 14R; IFRS 8; SFAS 131; SFAS 14; sprawozdawczość według segmentów działalności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldwin B. A. (1984), Segment Earnings Disclosure and the Ability of Security Analysts to Forecast Earnings Per Share, „The Accounting Review”, vol. 59, Issue 3, July.

Bows A. J. (1966), Problems in disclosure of segments of conglomerate companies, „Journal of Accountancy”, vol. 122, Issue 6, December.

Choi F. D. S. (2003), International finance and accounting handbook, John Wiley & Sons, New Jersey.

Cohen M. F. (1966), Statements in Quotes. Analysts, Accountants and the SEC – Necessary Joint Efforts, „Journal of Accountancy”, vol. 122, Issue 2, August.

Cramer J. J. (1968), Income Reporting by Conglomerates – Views of American Businessman, „Abacus”, vol. 4, Issue 1, August. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6281.1968.tb00151.x

Cramer J. J., Iwand T. (1968), A proposal for conglomerate disclosure, „Business Horizons”, vol. 11, Issue 2, April. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(68)90085-2

Guerard J. B., Schwartz E. (2007), Quantitative Corporate Finance, Springer Science + Business Media, New York.

Harris M. S. (1998), The Association between Competition and Managers’ Business Segment Reporting Decisions, „Journal of Accounting Research”, vol. 36, Issue 1, Spring.

Hayes R. M., Lundholm R. (1996), Segment Reporting to the Capital Market in the Presence of a Competitor, „Journal of Accounting Research”, vol. 34, Issue 2, Autumn. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2491502

Herrmann D., Thomas W. (1996), Segment Reporting in the European Union: Analyzing the Effects of Country, Size, Industry, and Exchange Listing, „Journal of International Accounting & Taxation”, vol. 5, Issue 1. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1061-9518(96)90012-9

Hoff J. M., Larose L. A., Scaturro F. J. (2006), Public companies, Law Journal Press, New York.

Management – Financial analysts group stresses need for segment reporting (1984), „Journal of Accountancy”, vol. 157, Issue 5, May.

Mande V., Ortman R. (2002), The effect of Japanese business segment reporting on analysts’ forecasts: implications for US investors and the SEC, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 21, Issue 1, Spring. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4254(02)00036-4

Nowak E. (2010), Przychody według segmentów działalności. Podejście sprawozdawcze i zarządcze, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 54 (110), Warszawa.

Ortman R. F. (1975), The Effects on Investment Analysis of Alternative Reporting Procedure for Diversified Firms, „The Accounting Review”, vol. 50, Issue 2, April.

Prodhan B. (1986), Multinational Accounting. Segment Disclosure and Risk, Croom Helm, Australia.

Schweitzer M. (2009), Theoretical Foundation of the Relation between Controlling and Reporting according to IFRS. Demonstrated by the Example of Segment Reporting according to IFRS 8, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 52 (108), Warszawa.

Seal W., Garrison R. H., Noreen E. W. (2006), Management accounting, McGraw-Hill, [za:] M. Karwowski, G. K. Świderska, Segmenty zarządcze w rachunkowości finansowej i zarządczej, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

Skousen K. F. (1970a), Chronicle of Events Surrounding the Segment Reporting Issue, „Journal of Accounting Research”, vol. 8, Issue 2, Autumn. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2490116

Skousen K. F. (1970b), Standards for reporting by lines of business, „Journal of Accountancy”, vol. 129 Issue 2, February.

Swaminathan S. (1991), The impact of SEC mandated segment data on price variability and divergence of beliefs, „The Accounting Review”, vol. 66 Issue 1, January.

Walker R. G. (1968), Disclosure by Diversified Companies, „Abacus”, vol. 4, Issue 1, August. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6281.1968.tb00152.x

Walton P., Haller A., Raffournier B. (2003), International Accounting, Thomson Learning, Cornwall.

Zimnicki T. (2007), Segmenty działalności według MSR 14 determinantą wzrostu wartości informacyjnej sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 39 (95), Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism