Motywy podejmowania działalności gospodarczej wśród studentów

Marian Oliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.008

Abstrakt


Opracowanie dotyczy przedsiębiorczości akademickiej i prezentuje wybrane zależności, które mają określony wpływ (charakteryzujący się różną siłą oddziaływania) na podejście i zamierzenia respondentów, będących studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, odnośnie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Głównym celem przeprowadzonych badań empirycznych, których rezultaty są tu omawiane, była identyfikacja czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy, jak też zdiagnozowanie nastawienia potencjalnych przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość akademicka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althus M. (2009), Die Anti-Harvards. Wie Bildungskonzerne Amerikas Hochschulwesen revolutionieren, LIT Verlag, Berlin.

Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Barski R., Cook T. (2011), Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Cieślik J. (2008), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, „Edukacja”, nr 2 (102), Warszawa.

Cieślik J., Matusiak K. B, Guliński J., Skala-Poźniak A. (2011), Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Katz J. A. (2003), The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education 1876‒1999, Journal of Business Venturing, vol. 18. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00098-8

Kuratko D. F. (2004), Entrepreneurship education in the 21st century: from legitimization to leadership, A Coleman Foundation White Paper, USASBE National Conference, (www.faculty.bus.olemiss.edu).

Matusiak K. B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Wissema J. G. (2005), Technostarterzy, dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Wright M., Clarysse B., Mustar P., Lockett A. (2007), Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism