Kondycja finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce

Małgorzata Jaworek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.005

Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiono proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, z udziałem kapitału zagranicznego, w latach 1990‒2010. Zawarto w nim informacje o zakresie, dynamice i sytuacji finansowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych pośrednio i bezpośrednio z udziałem kapitału zagranicznego. Artykuł powstał na podstawie informacji o procesach prywatyzacyjnych, pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP). Wykorzystano w nim także informacje uzyskane z prowadzonych przez GUS badań wyników finansowych przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


kapitał zagraniczny; prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; prywatyzacja bezpośrednia; prywatyzacja pośrednia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS (2007), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006 roku, Warszawa.

GUS (2008), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 roku, Warszawa.

GUS (2009), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku, Warszawa.

GUS (2010), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku, Warszawa.

GUS (2011), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku, Warszawa.

Jaworek M. (2006a), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, TNOiK, Toruń.

Jaworek M. (2006b), Zmiany w zakresie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw po prywatyzacji z udziałem inwestorów zagranicznych, [w:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Krajewski M. (1996), Efekty ekonomiczne udziału kapitału zagranicznego w prywatyzacji, [w:] Jarosz M., Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

MSP (2011), Raport o przekształceniach własnościowych w 2009 roku, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism