Optymalizacja zapasów paliwa w przedsiębiorstwach energetycznych na przykładzie Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Jacek Garbol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.002

Abstrakt


Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod optymalizacji decyzji logistycznych w sterowaniu zapasami paliwa przedsiębiorstwa energetycznego. Przedstawiono obecne regulacje prawne, jakim podlegają przedsiębiorstwa przy ustalaniu tak zwanego „zapasu minimalnego” oraz jakie skutki generuje to dla konkretnego przedsiębiorstwa. W dalszej części zaproponowano jedną z metod optymalizacji decyzji logistycznych dla ustalenia bezpiecznego poziomu zapasów paliwa oraz oszacowano skutki finansowe ewentualnego wdrożenia prezentowanej metody.


Słowa kluczowe


logistyka; zapasy; optymalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abt S., Woźniak H. (1993), Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ciesielski M., red. (2003), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Dembińska-Cyran I., red. (2004), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Difin, Warszawa.

Grzybowska K. (2007), Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1: Zapasy. Podręcznik, Difin, Warszawa.

Juszczak-Szumacher G., Sadowski A. (2010), Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw, „Logistyka”, 2010, nr 6.

Krzyżaniak S. (2008), Zapasy i magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Niemczyk A. (2008), Zapasy i magazynowanie, t. 2, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Pfohl H.C. (1998), Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Radzikowski W., Sarjusz-Wolski Z. (1994), Metody optymalizacji decyzji logistycznych, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.

Skowronek C., red. (2005), Podstawy gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa

Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2007), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Susmarski S. (2003), Controlling w procesie zarządzania zapasami, [w:] D. Zarzecki red., Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism